Pořádání tiskových konferencí

28. 2. 2022 (tento text byl publikován až se spuštěním webu v březnu 2022)

Na začátku února 2022 byla prostřednictvím PR servisu ČTK vydána tisková zpráva o uspořádaných tiskových konferencích hnutí Shincheonji. Informace však působí poněkud zmateně.

Zpráva informuje o konferenci, která se konala v Africe 28. ledna. Videozáznamy, na něž je v textu odkaz, však neodpovídají ani datem, ani místem konání. První je z Ameriky, druhý pravděpodobně z Filipín (v korejštině) a oba byly zveřejněny před 28. lednem.

Je zde také pozvánka na online Evropskou tiskovou konferenci pořádanou pod patronátem české pobočky v pátek 18. února 2022.

Záznam z této evropské konference (předabovaný do češtiny) hnutí zveřejnilo na svém českém YouTube kanále 28. února. Patronát české pobočky ze záznamu patrný nebyl. Na záznam je odkazováno v další tiskové zprávě, kterou hnutí vydalo 23. února, přiložený odkaz je však nefunkční.

Co se lze ze záznamů dozvědět?

Všechny konference byly pořádány přes Zoom, trvaly kolem 1,5 hodiny, ve všech záznamech je řečníkem Man Hee Lee, všechny obsahují jeho úvodní a závěrečný proslov, vložená impozantní propagační videa o aktivitách hnutí a ve všech se také objevují otázky tazatelů. Dotazy byly pokládány velmi tendenčním (někdy až obdivným) způsobem a neobsahovaly žádné kritické komentáře. Někdy přímo zrcadlily způsob řeči typický pro členy hnutí. Nedokážeme ověřit, zda se konference konaly takto v reálném čase, nebo jde o sestřih. Není jisté ani to, zda na ní byli vpuštěni nezávislí (či neprověření) novináři (a jestli nějací projevili zájem se účastnit). Otázky (alespoň při některých konferencích) byly natočené předem, což přiznává i předřečník z evropské konference (a odůvodňuje to velkým množstvím zaslaných otázek a snahou o hladký průběh akce). Někdy byly pouze čtené. Hnutí vybralo pouze některé z nich (údajně ty nejčastější) a na ostatní přislíbilo osobní emailové odpovědi.

Německý článek od účastníka evropské konference si můžete (v němčině) přečíst zde.

Pokud jste na evropské konferenci byli (či jste o to projevili zájem skrze komunikační kanály hnutí), budeme rádi, pokud nám o tom dáte vědět.

Některé otázky, na něž se tazatelé předsedy Shincheonji ptali:

V této době, kdy věřících ubývá, dokázalo Shincheonji po roce 2019 vychovat 140 000 absolventů. Jaký je důvod, proč se lidé přidávají k Shincheonji? (afr. TK)

Jsem velmi dojatý, že se mohu zúčastnit tohoto semináře o knize apokalypsy. Jsem velmi vděčný prezidentovi Lee Man Hee z církve Nové nebe a nová země Shincheonji za pozvání. Dal jste nám příležitost sledovat tento seminář zjevení online, na Youtube zdarma kdekoli na světě. Zajímalo by mě tedy, co vás motivovalo k uspořádání tohoto semináře a co vás přimělo k tomu, že jste si mezi tolika dalšími biblickými obsahy vybral právě knihu Zjevení? (afr. TK)

Děkuji za možnost položit otázku. Moje první otázka by tedy byla, že mám dojem, že existuje další seminář, který navazuje na loňský seminář Zjevení, s vysvětlením podobenství v Bibli. S jakým záměrem se tento seminář otevřel? (afr. TK)

Rád vás vidím. Nejprve vám děkuji za pozvání na tuto tiskovou konferenci v Africe. Je mi ctí, že se mohu zúčastnit této tiskové konference a položit svoji otázku osobně. Moje otázka je, že po semináři Zjevení Shincheonji jsem slyšel, že mnoho pastorů a věřících nadšeně reagovalo na přednášku „Svědectví o tajemství království nebeského v podobenstvích a jejich pravý význam“. A také se zvyšuje počet církví, které podepsaly memorandum o porozumění (MOU) se Shincheonji. Máte nějaké poselství, které byste chtěl předat pastorům a věřícím, kteří toto slovo ještě neslyšeli? Děkuji. (afr. TK)

Předně gratulujeme! Pastorovi Lee a vůdcům 12 kmenů k úspěšně dokončenému online semináři Zjevení. Uskutečnilo se mnoho debat ohledně vysvětlení podobenství, což bylo i celosvětově kontroverzní. Například číslo 666 nebo smilnice. Jaký je podle vás největší důvod špatného výkladu Bible? (afr. TK)

Moje otázka je, že mnoho křesťanů věří, že biblická kniha Zjevení hovoří o konci světa, který se zdá být velmi temný a ponurý. Většina lidí se ji bojí číst, protože mluví o válkách, hladomoru, dracích a konci lidstva a nedává to moc smysl. Zdá se, že církev Nové nebe a nová země má velmi odlišný a pozitivní pohled na tento často děsivý obrázek. Jaký je váš názor a co byste řekl lidem ohledně konce časů, jak je prorokován ve Zjevení? (afr. TK)

Tradiční denominace a církve často zaznamenávají vysoký úbytek členů. Když se podíváme na Německo, na rozdíl od úbytku členů tradičních denominací a církví v Německu se Shincheonji, církev Ježíšova, těší rostoucímu počtu členů. Jaký je důvod vysokého nárůstu členů Shincheonji, církve Ježíšovy? (evr. TK)

Především bych vám chtěl poděkovat za pozvání na tiskovou konferenci v Evropě. Dovolte mi prosím položit otázku. Pandemie COVID-19 způsobila úmrtí, tragédie a těžkosti po celém světě a řada lidí má stále velké obavy. A v této době se také šíří dezinformace o Bibli. Např. v náboženském světě někteří tvrdí, že vakcína proti COVID-19 je znamením šelmy 666 ze Zjevení 13. Rád bych věděl, zda vakcína proti COVID-19 je znamením šelmy 666, anebo zda má toto znamení jiný biblický význam. Děkuji. (evr. TK)

Začal jsem se svou církví studovat knihu Zjevení, ale na některé otázky jsem neměl přesnou odpověď. A vím, že řada lidí mluví o knize Zjevení na základě vlastního poznání, úvah a výkladů. Nicméně zúčastnil jsem se online semináře o Zjevení církve Shincheonji, nového nebe a nové země, a tam mi odpověděli na všechny otázky, které jsem měl. Velmi na mě zapůsobilo, že předseda svědčil, aniž by se podíval do knihy Zjevení, protože to všechno bylo v jeho mysli a v jeho srdci. A ukázalo se, že předseda všechna ta slova slyšel a že je to všechno v něm. A když svědčil o Slově, byl jsem velmi dojat jeho pokorou. Sledoval jsem semináře Zjevení online a mohl jsem si uvědomit a slyšel jsem, že tam byla uvedena i přesná data. A také u některých událostí, jako je 6. polnice, opět bylo také přesné datum. A co mě zaujalo a čeho jsem si všiml, je kapitola 13. Vidíme, že byla šelma, která vyšla z moře, a šelma, která vyšla ze země. A jsou tam lidé, kteří obdrželi pomazání 20. září 1981 ve 14 hodin. Moje otázka zní takto: Jak mohl znát tohle datum s takovou přesností, dokonce i na čas? Děkuji moc, že jste mě vyslechli, a buďte požehnáni. (evr. TK)

Od mládí jsem hledal odpovědi na své duchovní otázky. A i když jsem vyrůstal a byl vychováván jako katolík, hledal jsem v řadě náboženství a filosofií. Postupem času jsem poznal Bibli v evangelickém světě, ale uvědomil jsem si, že existuje příliš mnoho výkladů a učení, které si dokonce navzájem odporují. Když jsem mluvil s jinými pastory, kteří mi dokonce řekli, že nikdo nemá pravdu, to mě přimělo intenzivně hledat světlo, pravdu, jasnost a průzračnost Slova, až jsem našel seminář Zjevení. Přesně jak říká Slovo, tato cesta je úzká a obtížná a je na ní mnoho věcí, které je třeba překonat. Ale ve Zjevení 12 se píše o tom, že ten, kdo zvítězí, porazí draka, což musela být velmi těžká válka, kterou bylo třeba vyhrát. Moje otázka zní: jak jste dokázali identifikovat nebo rozpoznat draka v tomto světě? Moc vám děkuji. (evr. TK)

Rád bych položil otázku předsedovi a pastorům církví po celém světě. Co je království nebeské? Chtěl bych vědět, jak lze toto království nebeské získat? Za svůj život jsem viděl řadu pastorů kázat o království nebeském, ale nebylo podáno žádné biblické vysvětlení o tom, jak se mohou lidé dostat do království nebeského. Dosud nebylo podáno vysvětlení, jak se dostat do království nebeského. (evr. TK)

Dobrý den a děkuji. Je mi ctí zúčastnit se této tiskové konference a klást otázky přímo. Slyšel jsem toho o Shincheonji mnoho, od velkolepého růstu přes stovky podpisů MOU od pastorů po vaše semináře o Zjevení a podobenství, které viděly stovky tisíc lidí blížící se nyní 1 milionu. To je vše docela překvapující, když výzkumy uvádějí, že křesťanství je na ústupu. Jak je možné, že Shincheonji se během této doby tolik rozrostlo? Celý svět může nyní vidět semináře, které Shincheonji horlivě vytváří přes Youtube. Slyšel jsem, že říkáte, že učení o Zjevení musí být univerzalizováno. Jak je to vzhledem ke všem různým učením o Zjevení a mnoha neshodám možné? (am. TK)

Blahopřeji předsedovi Lee k dokončení seminářů o Zjevení s 12 kmenovými vůdci Shincheonji, církve Ježíšovy. Slyšel jsem, že mnoho pastorů v Americe uzavřelo MOU s Shincheonji, církví Ježíšovou. Proč ale někteří pastoři v Koreji mluví negativně proti vám a vaší církvi? A také jaký je váš další cíl, když byla série o Zjevení doručena po celém světě? Děkuji, předsedo. (am. TK)

Slyšel a viděl jsem o vlivné práci napříč střední Amerikou. Také jsme slyšeli, že jste se setkal s politickými a náboženskými vůdci a autoritami z řad našich mayských lidí. Moje otázka je – jak jste řekl v semináři – co je to, co jste viděl a slyšel? (am. TK)

Poprvé jsem o vás a o práci HWPL slyšel od propagačního velvyslance, který pracoval velmi tvrdě, abychom se o vás a HWPL dozvěděli. Jeho tvrdá práce a odhodlání mě inspirovalo a přál bych si být také propagačním velvyslancem a šířit dobré zprávy o této skvělé práci. Znal jsem vaši práci pro mír ve střední a Jižní Americe, ale po shlédnutí online seminářů o Zjevení vidím, že děláte ještě mnohem víc. Jsem ohromen, že seminář byl zveřejněn v různých jazycích po celém světě. Existuje důvod, proč musí být seminář o podobenstvích známý celému světu? Žehnám a děkuji. (am. TK)