Kodex webu

1. Ctíme náboženskou svobodu. Není cílem nikoho pranýřovat za to, v co věří. Rozpory s klasickým křesťanstvím uvádíme proto, že hnutí se za křesťanské považuje.

2. Ctíme soukromí osob. Proto ve většině případů neuvádíme pravá jména – i u současných členů Shincheonji. Skutečná jména uvádíme v případech, kdy to vyžaduje kontext nebo důvěryhodnost (nebo k tomu dal autor svolení). Osobní příběhy lidí s popisem konkrétních situací, které mohou vést k identifikaci osob, zveřejňujeme kvůli jejich závažnosti, důvěryhodnosti svědectví a proto, abychom pomohli vyvarovat se podobným případům v budoucnu.

3. Chceme komunikovat. Respektujte prosím však naše právo vyhradit si na správu webu pouze určitý čas našich životů. Děkujeme za pochopení.

4. Zveřejňujeme neveřejné informace, jejichž utajování vedlo ke zraněním a nedorozuměním. Ne kvůli senzaci, ale proto, že klamavé misijní strategie a nepravdivou komunikaci považujeme za značně problematické. Jelikož sami členové rozčarovaným lidem situaci často vysvětlují tak, že šlo o nedorozumění, myslíme si, že by mu mohl předejít právě dostatek informací.

5. Našimi zdroji jsou: 1) odborná literatura, 2) profesionálové z oborů souvisejících s tématem (religionistika, teologie, psychologie apod.), 3) veřejné materiály hnutí, 4) svědectví lidí, kteří mají se Shincheonji osobní zkušenost, a interní materiály hnutí, které mají k dispozici, 5) vyjádření členů Shincheonji, 6) překlady z osvědčených zahraničních projektů podobného typu 7) konzultace s duchovními z křesťanských církví (v otázkách týkajících se křesťanství), 8) poznatky z biblických lekcí bývalých studentů, 9) po pečlivém zvážení články z důvěryhodných médií.

6. Ověřujeme informace. Misijní strategie uvádíme pouze v případě, že se vyskytly ve dvou a více případech. Pokud je to možné, uvádíme konkrétní zdroje. Osobní svědectví zveřejňujeme v takovém znění, v jakém je autor poskytl (případné úpravy se týkají pouze změny jmen, jiného druhu anonymizace či jazykové a stylistické stránky textu). Přesto si nenárokujeme patent na pravdu a může se stát, že přes všechny snahy o orientaci ve složitém informačním terénu uveřejníme nepřesnosti. Rádi je díky podnětům od čtenářů upřesníme.

7. Používáme i citace “neveřejných svědectví”. Jsou to výpovědi lidí, kteří svůj příběh nesepsali, ale jen vyprávěli, nebo sepsali, ale nezveřejnili. Mají k tomu pochopitelné důvody, zejména to, že jde o velmi osobní záležitost. Upozorňujeme, že všechna svědectví mohou být poznamenána pocitem smutku, zrady, lítosti, hněvu či jinými silnými emocemi, důrazně se však vymezujeme proti tomu, že jsou falešná (i když myslet si to může kdokoli). Děkujeme všem, kteří se odvážili svá svědectví zveřejnit.