Co je Shincheonji?

Shincheonji (Sinčchondži) – Nové nebe, nová země je náboženské hnutí, které vzniklo v roce 1984 v Jižní Koreji a v jehož čele stojí Man Hee Lee. Od té doby se rozšířilo do různých oblastí celého světa. Je společensky kontroverzní zvláště pro své misijní strategie a obhajobu lži.

První veřejné zmínky o tom, že působí v České republice, se objevily v roce 2015, je ale nasnadě, že kořeny sahají dál. Vzhledem k tomu, že na začátku působilo hnutí pouze skrytě, nejsou informace o jeho prvních letech u nás zřejmé. 

Teprve od roku 2021 má v ČR nějaký oficiální status; v únoru vznikla nezisková organizace s názvem Shincheonji ČR Praha. Samo hnutí se však prezentuje spíše pod názvem Shincheonji, církev Ježíšova, případně s dodatkem svatyně stánku svědectví. . Od léta 2022 začalo také více používat český překlad svého názvu, tedy Nové nebe, nová země.

Členové hnutí často působí pod jinými organizacemi, z nichž nejznámější je HWPL nebo IPYG, jejichž hlavním tématem není náboženství, ale světový mír. O těchto přidružených organizacích se více dozvíte zde.

Víra

Pro členy hnutí je velmi zásadní Bible, především kniha Zjevení, protože věří, že je v ní zapsáno proroctví, které se naplňuje v současné době. Na první pohled jde tedy o další z řady nových křesťanských církví. Vůči jejímu učení se však ostatní církve v Česku vymezují nejen kvůli rozporům s klasickým chápáním křesťanství, ale i kvůli svéráznému způsobu výkladu Bible, vnímání vlastního předsedy jako „zaslíbeného pastýře“ a používání klamu při misii. Výrazná je také jeho nadřazenost, protože se považuje za jedinou církev, kterou založil sám Ježíš, a za Boží království na zemi.

V co přesně toto hnutí věří, není veřejně známo. Člověk se to může dozvědět pouze tak, že absolvuje všechny biblické lekce až do samého konce a projde tzv. promocí. Zmínky o obsahu nauky lze nyní najít na webových stránkách hnutí nebo YouTube kanále.

Komunikace s veřejností

Donedávna hnutí Shincheonji s veřejností komunikovalo (kromě svých misijních aktivit) velmi sporadicky, protože většina jeho činnosti probíhala skrytě. Určitý zvrat nastal v polovině roku 2021, kdy vznikl web, kterým se hnutí prezentuje veřejnosti. Ten však neobsahuje informace o vedení, struktuře, místu působení, bohoslužbách pro členy, nebo přehled kontaktních osob. V sekci „Tisk & média” lze dohledat pouze PR články. Přibližně v tutéž dobu někteří členové začali misijně působit pod skutečným názvem organizace – jak v online, tak offline prostředí.

I po tomto částečném otevření zůstává kolem fungování hnutí mnoho nezodpovězených otázek. Z informací od bývalých členů či studentů (a sem tam i z oficiálních materiálů Shincheonji) se však dají seskládat určité střípky, které poskytují do fungování hnutí alespoň drobný vhled.

DALŠÍ NÁZVY

新天地 – původní název (hanča)

신천지 – korejský přepis

Shincheonji – anglická varianta

[šinčondži] – výslovnost

Sinčchondži (/Šinčchondži) – český přepis používaný především v době, kdy působení hnutí probíhalo v ČR skrytě. Dnes se častěji vyskytuje anglická varianta, zvláště proto, že tak většinou prezentuje česká pobočka sama sebe (nevyhýbá se však ani českému přepisu).

Nové nebe nová země, což je význam sousloví 新天地, začalo hnutí i v češtině více používat až v létě 2022. V angličtině zní New Heaven and New Earth (zkratka NHNE)

SCJ – často používaná zkratka pro anglický delší název Shincheonji – Church of Jesus.

Shincheonji, církev Ježíšova, svatyně stánku svědectví (Shincheonji Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony / 신천지예수교 증거장막성전) – dlouhý název církve

Shincheonji ČR Praha, z. s. – název spolku zapsaného ve veřejném rejstříku 2021

Pod zkratkami HWPL, IPYG, DPCW, WARP, IWPG lze najít mírové iniciativy, v nichž členové Shincheonji působí, není zde však oficiální přímá spojitost. (↝ více o přidružených organizacích)

Shinchonji, Sinčchondžhi, Sinchonji – vzhledem k těžké zapamatovatelnosti slova a dlouholetému působení v utajení se vyskytují různé varianty…

JAK ŠEL ČAS

2013 říjen – Man Hee Lee v Praze

2015 leden–srpen – poloveřejná činnost City Church Prague

2015 září – první rozsáhlejší článek o hnutí – Zdeněk Vojtíšek, časopis Dingir

2015 – varování KMS a ČEA o skryté činnosti hnutí

2017 – první veřejná svědectví o skryté misii – sekty.cz

2018 – založení informačního portálu Sosoni.estranky.cz

2018 březen – veřejná akce členů SCJ na Václavském náměstí v Praze (spojitost s hnutím popřena)

2018 březen – první český článek v mainstreamových médiích se zmínkou o skryté misii hnutí – Jakub Heller, iDnes

2019 – založení informačního portálu Scjinfo.cz

2020 leden – série článků s detailnějšími výpověďmi o misijních praktikách hnutí – Jakub Heller, Aktuálně. cz

2020 leden – první rozhovor člena SCJ do českých mainstreamových médií – Jakub Heller, Aktuálně. cz

2020 únor (Jižní Korea) – rozšíření koronaviru v zemi mimo jiné kvůli neuzavření modliteben SCJ (Man Hee Lee pokleká před novináři)

2020 – přesun aktivit hnutí do online prostředí

2020 srpen (Jižní Korea) – zatčení Man Hee Leeho, zakladatele Shincheonji

2020 říjen – první česká videoreportáž o aktivitách SCJ
Jan Novák, Seznam Zprávy

2021 leden (Jižní Korea) – rozsudky v kauzách Man Hee Leeho – osvobozující v kauze rozšíření koronaviru, obžaloba ze zpronevěry

2021 únor – registrace zapsaného spolku Shincheonji ČR Praha, z.s.

2021 srpen – první informace o působení hnutí v online světě – Michal Tomeš, Deník N a poté další články na křesťanských serverech

2021 srpen – vzniká informační instagramový účet pozor_sekta


2021 léto zprovoznění webu a YouTube kanálu hnutí, vysílání seminářů pro pastory

2021 září – hnutí slibuje otevření se veřejnosti (od problematických misijních praktik se však nedistancuje) a postupně zakládá účty na sociálních sítích

2021 podzim otevřená misie ve sborech a farnostech jiných církví, zveřejňování osobních svědectví členů a přiznávání příslušnosti k hnutí

2021 říjen pořádání poloveřejných online setkání představující a propagující Shincheonji (většinou na bázi osobních pozvání)

2021 listopad propagace a zahájení prvního veřejného biblického kurzu (přes Zoom, registrace nutná)

2021 listopad první veřejná bohoslužba (stream na fb)

Aktivita hnutí v ČR

V říjnu 2013 navštívil Českou republiku Man Hee Lee, zakladatel a předseda Shincheonji, a měl v Praze veřejné vystoupení. Pořadatelé si na akci pronajali prostory v pražském komunitním centru – avšak za jiným účelem a bez uvedení názvu svého náboženského hnutí. Na pozvánce bylo uvedeno pozměněné jméno řečníka. (V té době bylo navíc Shincheonji v Česku zcela neznámým pojmem a v češtině se o něm nedaly dohledat žádné relevantní informace.) O akci vznikla krátká reportáž v Křesťanském magazínu, referoval o ní také Rastislav Čižmár na portále Křesťan Dnes, jehož byl v té době vydavatelem. Článek obsahoval rozhovor s Man Hee Leeem a později byl z webu stažen.

Jak probíhala misie v následujících letech, není zcela zřejmé. V roce 2014 odjel Rastislav Čižmár na několik měsíců studovat učení Shincheonji do Jižní Koreje (pod hlavičkou Zion Mission Center), kde prošel i závěrečnou promocí. Po návratu byl dle svých slov „plný inšpirácie a vášne pre to, aby sa Božie Slovo šírilo rôznymi cestami a spôsobmi do celej českej a slovenskej spoločnosti“.

V prvním půlroce 2015 působila v Praze neoficiální organizace City Church Prague, která pořádala biblické semináře pod vedením již zmíněného Rastislava Čižmára. Ten poskytl své vyjádření časopisu Dingir, v němž vyšel první podrobný článek o Shincheonji. Z článku je zřejmé, že City Church Prague byla misijním sborem církve Shincheonji, ač se tak veřejně neprezentovala.

Konkrétnější zmínky o hnutí a jeho skryté misii se začaly na internetu objevovat velmi pozvolna od roku 2017. Nejdříve na tematických stránkách (dvě svědectví na webu SSSNNS), později i v klasických médiích. Záhy vzniká i první český informační web o hnutí. (Druhý, podrobnější portál scjinfo.cz je vytvořen přibližně o rok později.)

V březnu 2018 členové hnutí – opět bez přiznané souvislosti – uspořádali v Praze shromáždění apelující na zastavení násilných konverzí (v Jižní Koreji). Zúčastnilo se ho asi čtyřicet černě oblečených demonstrantů se škraboškami a skládalo se z proslovu, pokládání květin, zpěvu a společné choreografie. Fotky z této akce se staly oblíbenou ilustrací jakýchkoli dalších článků o hnutí na další měsíce a roky, protože žádné jiné fotografie hnutí nebyly dostupné.

O této akci a dalších (především skrytých) aktivitách hnutí napsal v širších souvislostech novinář Jakub Heller, který se k tématu vrátil sérií článků ještě v lednu 2020 (na Aktuálně.cz). Měl možnost udělat dokonce rozhovor se zdejším (do té doby nedostižitelným) korejským lektorem hnutí, který projevil zájem se k důvodům skryté misie vyjádřit.

V té době se o Shincheonji začala více zajímat i další česká média, paradoxně i přes sílící koronavirovou pandemii, protože v Jižní Koreji bohužel podstatně přispěla k šíření nákazy právě jedna členka Shincheonji. Soul podal na hnutí trestní oznámení (kvůli nespolupráci s úřady) a internet obletělo video, na kterém se Man Hee Lee omlouvá a pokleká před novináři. V srpnu 2020 byl Man Hee Lee zatčen, v listopadu propuštěn na kauci a v lednu 2021 padl v této kauze osvobozující rozsudek. Současně byl však shledán vinným kvůli zpronevěře, za kterou byl podmínečně odsouzen ke třem letům vězení.

Činnost hnutí v ČR tyto události nijak zásadně neovlivnily, v době pandemie pouze přesunulo své aktivity do online prostředí. Skrytá misie i biblické lekce probíhaly prostřednictvím internetu (oslovování na sociálních sítích a setkání přes videoplatformu Zoom).

V říjnu 2020 vznikla pod hlavičkou Seznam Zpráv první (a zatím jediná) česká videoreportáž o činnosti hnutí. Navzdory snaze redaktora Jana Nováka se do ní nepodařilo sehnat žádné oficiální vyjádření od současného člena. Online misii ještě nijak nereflektuje. Zprávy o ní prosákly do médií až v srpnu 2021, kdy vyšel článek v Deníku N a přišla další vlna varovných článků na křesťanských serverech. Tou dobou už o sobě Shincheonji postupně dává vědět české společnosti a slibuje otevřenou komunikaci.

Během podzimu 2021 začíná být hnutí aktivní na svém webu, YouTube kanále, facebooku a instagramu, jednotliví členové se také poprvé přiznávají k příslušnosti k hnutí (v předchozích letech o ní zásadně mlžili či ji otevřeně zapírali, i když byla zjevná). Více o jednotlivých aktivitách „nové éry“ naleznete v aktualitách.

Dodatek: I přes snahu o co nejkomplexnější soupis informací některé věci prostě nevíme. Události, které za dobu skrytého působení hnutí v ČR prosákly na veřejnost, jsou jen špičkou ledovce. Je velmi pravděpodobné, že nejzásadnější události, které členové hnutí prožívali, v uvedeném přehledu vůbec nejsou. Chcete-li nám svým svědectvím doplnit slepá místa, budeme rádi!