Kniha Zjevení

…a další apokalyptické texty v Bibli

Tato stránka se připravuje.
Mezitím nabízíme několik tipů k poslechu:

YouTube video

Úvod do Bible: Apokalypsa

Jezuitský kněz Samuel Prívara nabízí stručný vhled do knihy Zjevení a pár klíčů k porozumění. Co znamená, když se řekne, že jde o apokalyptickou literaturu? A proč nejde o tajný zakódovaný text? Jde knihu číst bez znalosti symbolického jazyka tehdejšího židovství?

Cyklus o knize Zjevení s Jiřím Mrázkem

Zjevení Jana je jediná kniha svého druhu v Novém zákoně. Kdo je autor? Jaký je záměr textu? Čím jsou charakteristické apokalyptické texty? Jakou roli zde hraje symbolika? Na otázky Petra Vaďury odpovídá doc. Jiří Mrázek.

YouTube video

O apokalyptickém textu Mt 24, 29–36

Vysvětlení pojmů eschatologie (nauka o posledních věcech, tedy o času konce lidského života i světa), chiliasmus (očekávání brzkého konce světa) a apokalyptika (popis těchto událostí). Takovéto texty nemáme číst jako scénáře, ale jako obrazy.

Mk#56 Definitivní odchod z Chrámu
o apokalyptickém textu Mk 13,1–13

Sr. Anna Mátiková vytváří krátké komentáře k aktuálním biblickým úryvkům. Nebojí se používat slovník nynější společnosti a vysvětluje kontext pro současného čtenáře.

YouTube video

O podobenství o deseti pannách
Mt 25, 1–13

Buďte připraveni na to, že konec může nastat dříve i později, než očekáváte.

(Kázání v rámci bohoslužby, začíná v čase 32:34.)