Pravda a lež v pojetí Shincheonji

Ačkoliv jsou členové Shincheonji známí tím, že lžou veřejnosti, používají lež při misii a bez mrknutí oka jsou schopni lhát i svým blízkým, oni sami tato nařčení chápou jako nespravedlivá. Ve své hlavě totiž vlastně nelžou. Jak je to možné?

Během svého studia totiž uvěřili, že slovo LEŽ má jiný význam, než jak je běžně chápán ve společnosti. Věří, že v Božích očích jsou lháři ti, kteří překrucují Boží slovo – tedy všichni, kteří se snaží vykládat Bibli jinak, než jak to Bůh zjevil „zaslíbenému pastýři“. Z tohoto hlediska už tolik nezáleží na tom, že při šíření tak zásadní zvěsti občas překroutí realitu nebo oklamou své blízké. Je tedy přípustné občas použít „moudrost“ nebo „strategii“ – tedy klam – aby se Slovo pravdy (=zvěst Shincheonji) dostalo i k lidem, kteří ho nejsou schopni přijmout hned celé najednou.

Je však dobré připomenout, že tato změna významu slov je dlouhý a postupný proces, při kterém je „student“ obklopen spoustou vřelých lidí, kterým důvěřuje. „Studium“ probíhá v neobvykle úžasné atmosféře, kterou lidé často nikdy předtím nezažili.

Nově poznaný výklad Bible dává (aspoň ze začátku) logický smysl a studenti zažívají úžas, jak vše do sebe zapadá. Pochopení nových významů slov berou jako důkaz svého duchovního rozvoje a prohloubení vztahu s Bohem. Co je nějaká „malá lež“ oproti tomu, jak velcí lháři (dle jejich chápání slova) jsou pastoři a kněží všech ostatních církví, kteří se snaží vykládat Bibli bez toho správného zdroje…?

Příklady dalších pozměněných významů slov můžete najít v našem Slovníčku.

Když člen SCJ neříká pravdu… proč to vlastně dělá?

Členové hnutí Shincheonji mají lhaní pro Boží dílo obhájené pomocí biblických veršů (příklad zde). Jenže ne vždy, když z jejich úst zazní nepravda, se jedná o záměrnou lež. Můžou se také – stejně jako kterýkoliv jiný člověk – mýlit.

Pokud tedy člen hnutí říká nepravdu, může k tomu mít různé důvody. Například:

  • Záměrně a vědomě vás chce klamat
  • Sám nemá potřebné informace, netuší, že šíří nepravdu
  • Opakuje naučené fráze a nepřemýšlí o nich

Pojďme se na to podívat podrobněji:

1) Záměrně a vědomě vás chce klamat = LEŽ

Pokud člen SCJ lže, má důvod, proč to dělá. Není mu to asi příjemné, ale myslí si, že Bůh to po něm chce. To je součást učení Shincheonji. Došli k tomu specifickým výkladem biblických veršů (se kterými ovšem klasická biblistika nakládá o dost jinak). Většinou vám lžou proto, že ještě nemáte připravené srdce pro „přijetí pravdy“.

2) Sám nemá potřebné informace = OMYL

Řadoví členové SCJ o své „církvi“ paradoxně spoustu věcí nevědí. Nový člen třeba neví, že se jejich učení poměrně často mění a upravuje. Nebo že byl Man Hee Lee před založením Shincheonji členem několika jiných kontroverzních náboženských hnutí. Myslí si, že je to obyčejný farmář, ke kterému promluvil Bůh. Nejspíš nezná ani rozhodovací procesy v hnutí. Členové Shincheonji jsou varováni před dohledáváním informací zvenku nejen kvůli negativitě „očerňujících článků“, ale právě i kvůli tomu, aby se nedozvěděli interní informace určené pouze jiným vybraným členům (které nějakým nedopatřením unikly na veřejnost).

3) Opakuje naučené fráze a nepřemýšlí o nich = REZIGNACE NA ROZLIŠOVÁNÍ

Pokud mají studenti během biblických kurzů zvídavé otázky, dostanou často odpověď, že se to dozví později. Mají-li ohledně nauky nejasnosti členové, je jim spíše naznačeno, že mají malou víru a nečisté srdce – jinak by to chápali. Pochybnosti jsou hříšné a vnuká jim je satan.

Jelikož však členové zároveň věří, že mimo Shincheonji není spásy, nezbývá jim nic jiného, než držet se naučených frází, které samy o sobě znějí celkem logicky. Jestli jsou nebo nejsou konzistentní, jestli se shodují se skutečností nebo zda si neodporují s jinými naučenými výroky, již není podstatné. Hlavní je umět se účinně bránit myšlenkám proti přijaté nauce, které jim „podsouvá satan“.

Jak na to reagovat?

Základem je připustit, že smyslem života členů Shincheonji není lhát svým blízkým. Možnost, že člen SCJ neví, že říká nepravdu, je častější, než by se mohlo zdát. Pokud si tedy myslíte, že váš přítel ze Shincheonji nemá ty správné informace, zkuste si je třeba společně vyhledat.

Můžete mu například ukázat náš web a společně projít jeho strukturu. Nebo se spolu podívejte na video se svědectvím bývalého člena a popovídejte si o tom, co v něm zaznělo. Nezůstaňte ale na povrchu a klaďte si i složitější otázky, než to, kdo koho víc očerňuje. Pokud informace zvenčí odmítá jako celek, ptejte se ho, v čem konkrétně jsou špatné a v co tedy on opravdu věří.

Ale co když opravdu záměrně lže?

Možná už vám rady o laskavém přijetí lezou krkem. Je nefér, pokud jedna strana lže a druhá to má nekriticky respektovat. Laskavost ale neznamená nechat se sebou vytírat podlahu. Může být užitečné dát někdy najevo lítost nad tím, že si kvůli lži nemůžete důvěřovat. To, že jejich lež druhým lidem ubližuje, je pro členy někdy úplně nová informace. Můžete jim tedy pomoct tím, že jim tento fakt připomenete.

Členové SCJ jsou totiž přesvědčeni, že pokud (dočasně) lžou lidem, kteří nejsou připraveni na „přijetí celé pravdy“, vlastně jim tím pomáhají. Většinou jim vůbec nedochází, že lež razantně narušuje důvěru a způsobuje mezilidská zranění.

A co když se zdá, že to nemá cenu?

Občas si máme tendenci myslet, že když budeme mít dobré argumenty, zvládneme člověka s jiným názorem přesvědčit o tom svém. Pokud se o to pokusíme, jsme pak často frustrovaní, když komunikace „nikam nevede“. Ale po jednom rozhovoru ještě žádný člen Shincheonji názor nezměnil.

Vyměňte tedy raději cíl. Nechtějte druhého přesvědčit, že se mýlí, snažte se skutečně pochopit, v co a proč on sám věří. Pokud opakuje fráze a vám je na nich něco divného, nenechte ho utéct od tématu k jiné frázi a rozeberte tu první. Pokud po vás chce, abyste si obsah jeho víry „ověřili na kurzech“, stůjte si za tím, že to chcete vysvětlit od něj.

Související článek: Komunikace nečlena se členem