Podcasty o Bibli

Audiovýklad Bible na Českém rozhlase

Výklady ke konkrétním částem Bible sesbírané z různých pořadů (Na křesťanské vlně Plzně, Ranní slovo, Hergot! a další). Vyhledávání podle knih, kapitol i veršů v Bibli.

Podcast o Slově s velkým S

Sr. Anna Mátiková vytváří krátké komentáře k aktuálním biblickým úryvkům. Nebojí se používat slovník současné společnosti a přirovnání dobové výrazy k vitamínům, injekcím, enzymům či termínům ze světa moderních technologií. Vyzvihává netradiční způsoby, kterými Ježíš svým současníkům ukazoval svou božskou moc, dokonalost i lásku.

Vtipy v Bibli

Myslíte si, že se Ježíš uměl ze srdce zasmát? Autor této série je přesvědčen, že ano – a že humor používá, aby překonal lidské obrany a uchoval obrazy v paměti a v duši člověka pro budoucí použití. Možná vtipy v Bibli nehledáme, protože nám téma připadá moc vážné. Možná jim nerozumíme, protože neznáme kontext. A možná nám už nepřijdou vtipné, protože jsme je slyšeli mnohokrát a opakovaný vtip není vtipem…

Cyklus o knize Zjevení s Jiřím Mrázkem

Zjevení Jana je jediná kniha svého druhu v Novém zákoně. Kdo je autor? Jaký je záměr textu? Čím jsou charakteristické apokalyptické texty? Jakou roli zde hraje symbolika? Na otázky Petra Vaďury odpovídá doc. Jiří Mrázek.

Parabible na Radiu Wave

Jak by vypadal příběh Ježíše Krista, kdyby se odehrál v kulisách dnešního Česka? Odlehčené varianty nedělního čtení z evangelia Alexandr Flek sdílel nejdříve na svém facebooku, poté vznikla jejich knižní podoba. Ve zvukové verzi na Radiu Wave je Parabible rozdělena do 31 kapitol.