Velkolepá promoce a nebeská matematika

Na sportovním stadionu v Daegu v Jižní Koreji uspořádalo 20. listopadu 2022 hnutí Shincheonji (Nové nebe, nová země) velkolepou akci, kterou prezentuje jako promoci více než 100 000 letošních absolventů svých biblických kurzů. Existují však opodstatněné pochybnosti o tom, že prezentovaná čísla odpovídají skutečnosti.

Zprvu je třeba připomenout, že nevíme, kolik členů Shincheonji má, neexistují totiž žádné věrohodné statistiky – ani celosvětové, ani z českého prostředí. V propagačních článcích, které Shincheonji šíří, se občas nějaké údaje o počtu členů vyskytnou, nejsou však ničím podložené, neexistuje metodika či vysvětlení, jak se k číslům došlo, a nedají se nijak ověřit. Nezávislé přesné statistiky zvenčí také neexistují, protože hnutí se do průzkumů, jejichž tvorbu nemá pod kontrolou, nezapojuje. Např. ve sčítání lidu ČR 2021 se k hnutí Shincheonji nikdo nepřihlásil, i když už hnutí deklarovalo „otevřenou éru” komunikace. (Podotýkáme, že přihlásit se lze i k neregistrovaným církvím/náboženským společnostem, což je případ Shincheonji).

Užitečný exkurz do nedávné historie

Podobnou promoci jako letos uspořádalo hnutí v listopadu 2019, kdy absolventů bylo uváděno 103 734. Česká tisková zpráva o ní byla vůbec první zprávou, kterou hnutí v češtině publikovalo prostřednictvím Protextu ČTK. Bylo to v době, kdy nemělo žádný web ani jakékoli oficiální komunikační kanály a jeho členové byli nuceni svou příslušnost k němu zapírat i svým blízkým. 

Počet promujících studentů v roce 2019 označuje hnutí za bezprecedentní fenomén. „Je očividné, že se nejedná o práci člověka, ale že v Shincheonji působí Boží duch,” uvádí se v textu hned na začátku. Článek uzavírá prognóza o rostoucím počtu členů v budoucnu: „Protože 100.000 promujících studentů naplnilo stoprocentní evangelizační nárůst, je zde v současnosti 200.000 lidí, kteří studují Bibli v Shincheonji. Pokud Shincheonji bude růst tímto tempem, během tří let dosáhne milionu členů.” Právě nyní, tedy po třech letech, žádné zprávy o milionu členů nemáme. Shincheonji sice tvrdí, že exponenciálně roste, ale jasná fakta chybí.

Trhliny v počtech na promoci 2019

Nejen že Shincheonji navzdory tvrzením tak úplně nevychází prognóza o růstu, vyplouvají také na povrch svědectví o tom, že „promoce 100 000 absolventů” v roce 2019 byla sice možná působivá, ale inscenovaná show, která prezentovala nepravdivá čísla. Mezi „absolventy” byli totiž pravděpodobně lidé, kteří skutečnými absolventy vůbec nebyli.

„V roce 2019 jsem se jako skutečný absolvent účastnil promoce. V rámci promoce však kolem nás seděli i lidé, kteří chodili teprve do „middle level“ kurzu. A stejně tak vedle nás seděli i lidé, kteří byli součástí církve už několik let, ale přesto měli na sobě stejné oblečení jako absolventi,” uvádí v tomto videu bývalý člen hnutí. Podobné zkušenosti si sdílí další bývalí členové na sociální síti Reddit. „V listopadu 2019, když jsem se účastnil promoce 100K, řekli VŠEM členům, aby si oblékli absolventský talár a sedli si na židle, aby zastupovali lidi, kteří momentálně ještě studovali v seminářích. Znal jsem BJN (vedoucí oddělení) a GYJN (vedoucí skupin), kteří byli členy SCJ skoro 10 let a kteří si oblékli róby a seděli na židlích pro absolventy,” popisuje jeden z nich svoji zkušenost z Austrálie. „Sám jsem měl promoci dvakrát,” potvrzuje fenomén další exčlen. V jiném komentáři se dočteme: „Pro moji zemi zveřejnili vyšší číslo než byla skutečnost, protože do něj započítávají všechna ovoce, která vyučují, nebo i ty, kteří teprve začali se studiem před pár měsíci. (…) Než jsem odešel/la, řekli nám, že ovoce, která začala v září, se budou do promoce také počítat. Umíte si to představit, zúčastníte se dvou nebo tří lekcí a zjistíte, že jste měli promoci a říkají světu, že jste prošli celým 6měsíčním kurzem intenzivního studia Bible?”

Znovu v roce 2022

Dá se tedy předpokládat, že podobné metody Shincheonji použila i letos. Tuto domněnku potvrzuje i fakt, že při video-pozdravu české pobočky byli v záběru v absolventském taláru vidět lidé, kteří jsou členy hnutí prokazatelně více než rok. Stejné tváře se totiž objevovaly minulý rok třeba v propagačních videích nebo na SCJ online „bohoslužbách”, někdy dokonce v roli „evangelistů/ek”.

Navíc na záběru bylo něco přes 50 lidí a počet promujících uváděný pro Českou republiku je 186. Ani u dalších zemí čísla neseděla. Zajímavé je, že třeba Irsko má například nepoměr obráceně: 5 uvedených absolventů oproti záběru, kde je vidět přes 20 lidí. Mimochodem – a co Slovensko? V sousední zemi probíhá intenzivní misie, je divné, že by za letošní rok Slovensko nemělo jediného absolventa… 

Kdo jsou tedy lidé na záběrech ze zahraničí? Kdo jsou lidé, kteří v absolventských talárech zaplnili stadion v Daegu? Jakým způsobem se hnutí dostalo k číslu 106 186? A kolik členů Shincheonji tedy aktuálně má? Nevíme. A Shincheonji odpovědi nedává. (viz níže)

Počítáme s Shincheonji

Tyto zvláštní počty nejsou pro hnutí nijak ojedinělé. Shincheonji např. často používá formulaci, že exponenciálně roste (např. zde, zde, zde). Pokud v roce 2019 promovalo 103 000 lidí, v roce 2020 pak 18 382 (jak je uváděno zde), o rok později 18 838 absolventů (zdroj) a letos 2022 opět přes 100 000, má tato exponenciála poněkud neexponenciální tvar.

Navíc několik ex-členů nedávno ukázalo, že ač veřejnost přístup k informacím o počtu členů Shincheonji nemá, interní statistiky existují (např. zde, zde, zde, zde nebo zde). Na konci roku 2018 bylo podle nich v Shincheonji registrováno 202 899 členů a o rok později 239 353. Pokud v listopadu 2019 proběhla promoce s 103 tisíci absolventy – a po promoci je účastník registrován mezi členy církve (zdroj) – jaktože rozdíl je pouhých 36 454 lidí? 

Studenti Shincheonji jsou často vyzýváni, aby se na svět nedívali lidskýma očima, důležitý je totiž božský pohled. A není podstatné, jak pojmy chápou lidé ve světě, je třeba se naučit nebeský jazyk. Jediné vysvětlení těchto zvláštních počtů (kromě toho, že Shincheonji záměrně lže a zkresluje informace) je tedy to, že v Shincheonji se používá i nějaká nebeská matematika, která funguje jinak než matematika ostatních obyčejných smrtelníků. Jestli je součástí interního vzdělávání hnutí (či jaké verše z Bible ji dokazují), jsme zatím nezjistili.

Ale proč celá ta kamufláž? 

Proč se hnutí snaží budit zdání, že roste stále víc a víc? Částečná odpověď se dá vyčíst z propagačních textů hnutí mezi řádky. Pro členy je to důkaz o naprosté jedinečnosti a pravdivosti jejich věrouky. „Je očividné, že se nejedná o práci člověka, ale že v Shincheonji působí Boží duch,” uvádí zde. Velkolepě rostoucí počet členů je pro ně potvrzení, že i přes velká příkoří a sebezapření se rozhodli pro správnou cestu. Kromě toho zdůrazňují rapidní nárůst oproti ostatním církvím, u nichž počet věřících spíše stagnuje či klesá. (Trochu úsměvné je, že např. v této zprávě pro porovnání používají údaje ze sčítání lidu ČR, ve kterém se však nikdo k Shincheonji nepřihlásil.)

Nelze si nevšimnout, že toto náboženské hnutí je extrémně zaměřené na shánění nových členů. Podmínkou pro vstup do hnutí je podle článku doc. Vojtíška z roku 2018 aktivní misie. Předpokládá se, že každý účastník promoce přivede alespoň jednoho nového člena (zdroj). Na letošní promoční slavnosti byli dokonce vyhlašováni lidé, kteří byli „odměněni za evangelizaci”. Nejlepší evangelizátor získal 28 lidí během svého studia (k vidění zde). 

Čísla, která prezentují velkolepý nárůst členů, tak dokládají, že hnutí je úspěšné, naplňuje své – potažmo Boží – plány, že Boží království přichází, proroctví z knihy Zjevení se naplňuje a pracovat pro Shincheonji má smysl. Pro členy jsou tato čísla hnacím motorem, a to i přes to, že se zároveň (částečně vědomě) podílí na jejich zkreslování.

Promoci hnutí propagovalo například skrze svoje účty na sociálních sítích či placené reklamy (např. v příloze deníku Metro nebo na facebooku). Vydalo o ní také tři* tiskové zprávy na Protextu ČTK (1, 2, 3). Reportáž o ní publikovala na facebooku i internetová televize TV Brno 1 (která před rokem odvysílala nekritický rozhovor s jedním z lektorů hnutí). Shincheonji v různých zemích také pořádá výstavy s fotografiemi ze slavnosti. Česká pobočka měla jednodenní výstavu* v pražské galerii 29. 12. 2022.
(*EDIT: Výstava se opakovala ještě 11.–13. 1. 2023 a hnutí vydalo o promoci čtvrtou tiskovou zprávu.)

Pokus o získání relevantních čísel přímo od Shincheonji

23. listopadu 2022

Od: redakce@shincheonjibezprikras.info
Pro: czech@shincheonji.cz

Dobrý den. 

Nemůžeme dohledat aktuální údaje a počtu členů vašeho hnutí. Proto se obracíme na vás. Mohli byste nám prosím napsat odpovědi na tyto otázky?

Kolik má nyní Shincheonji celosvětově členů?
Kolik členů má vaše hnutí teď v České republice?
Proč se při sčítání lidu 2021 k církvi Shincheonji nikdo nepřihlásil?

Kdo se počítá do zmiňovaných sta tisíc absolventů promoce vaší církve, o které píšete zde: https://www.protext.cz/zprava.php?id=41648 ?

Počítají se tam jen osobně přítomní, nebo i nepřítomní absolventi? 

Děkujeme za odpověď.
redakce Bez příkras


30. listopadu 2022

Od: czech@shincheonji.cz
Pro: redakce@shincheonjibezprikras.info

Dobrý den, 

jsme otevřeni komunikaci s druhými, ale v reakci na naši otevřenost a důvěru očekáváme to samé i z druhé strany. Bohužel Vaše anonymní jednání toto znemožňuje.
Žádáme Vás o pochopení v situaci, kdy se skrze různé články šíří o naší církvi nepravdivé informace, ať už ohledně našeho učení nebo činnosti naší církve, které šíří ve společnosti strach.
Bohužel i na vašem webu je mnoho zavádějících a nepravdivých informací o naší církvi a proto nemáme důvěru, jak s těmito informacemi naložíte. 
Můžeme Vám ale nabídnout osobní schůzku, při které se můžeme více poznat, domluvit se na opravě nepravdivých informací na Vašem webu a případně Vám odpovědět na některé otázky. 
Pokud budete mít zájem o toto osobní setkání, neváhejte nás kontaktovat. 

S pozdravem 
Patrik Smutný 
Oddělení pro vztahy s veřejností církve Shincheonji.

Záznam ceremoniálu

YouTube video

Záznam z akce s dodatečným českým překladem

YouTube video

Záznam živého vysílání v angličtině

YouTube video

V novém díle pořadu Krok víry na kanále Nové nebe nová země, Shincheonji | Církev si lektor Shincheonji povídá o promoci s moderátorkou (která je také lektorkou Shincheonji, což však ve videu zmíněno není). Rozebírají třeba to, proč je o studium Shincheonji takový zájem a proč hnutí roste.

Při odpovědi lektor cituje předsedu hnutí, který říká: „Protože Bůh je s námi.“ Pokračují zamyšlením o tom, jak poznáme, zda Bůh je s daným společenstvím, nebo není. Za pomoci použití konkrétních biblických veršů společně docházejí k tomu, že důkazem je právě rychlý růst členů. 

Reakce na událost v zahraničí

YouTube video

První díl ze série videí YT kanálu Free of Shincheonji věnující se tvrzením, která v souvislosti s promočním ceremoniálem SCJ prezentuje.

YouTube video

AKTUALIZACE: Druhý díl

YouTube video

Kolik členů by Shincheonji mělo, pokud by byly pravdivé uváděné počty promujících?

AKTUALIZACE:

Reakce náboženského infoservisu Dingir

Církev Šinčchondži informuje veřejnost o promoci absolventů svých biblických kurzů

3. ledna 2023 | Jitka Schlichtsová

Církev Šinčchondži informuje veřejnost o promoci absolventů svých biblických kurzů
Náhledová fotografie článku: Billboard upozorňující na proběhlou promoci sta tisíc absolventů biblických kurzů Šinčchondži v pražské ulici U Výstaviště. Foto: Zdeněk Vojtíšek.

Zdroj úvodního obrázku: Videozáznam ceremoniálu youtube.com/@shincheonjicz