Čemu vlastně věřím já? – Předvánoční zamyšlení o Boží blízkosti