Jaké mělo Shincheonji prázdniny?

Reakce na letní rozruch kolem hnutí Nové nebe nová země

Zatímco redakce Bez příkras měla letní prázdniny, děly se kolem Shincheonji velké turbulence. I když samozřejmě nevíme, co se přesně dělo uvnitř hnutí, v médiích téma rezonovalo s nebývalou intenzitou. Důvodem byla především zvýšená aktivita studenta religionistiky, youtubera a bývalého člena různých náboženských a protináboženských uskupení Jakuba Jahla. Ten během prázdnin zaměřil na Shincheonji svoji pozornost a nashromážděné interní materiály poskytl i médiím.

Ale nejdřív k činnosti samotného hnutí: 

Výměna šéfů

V české pobočce proběhla tichá výměna vedení. Nebyla nijak komentována ani odůvodněna a došlo k ní pravděpodobně už někdy letos na jaře. Z pozice, kterou hnutí nazývá DI GSN [damimgangsanim] – tedy vedoucí lektor, odešel dosavadní Simon Hoijun Yang.[1] Podle propagační brožury nyní v čele stojí Jennifer Yoo

Znovu skrytá misie

Už během jara jsme si všimli zvýšeného počtu zpráv od členů SCJ, kteří za účelem „evangelizace“ oslovovali uživatele instagramu a neuváděli při tom příslušnost ke svému hnutí. Shincheonji před dvěma roky slíbilo, že skrytá misie už je minulostí a že nyní bude zvát lidi na své akce otevřeně. A opravdu pak při oslovování svoji příslušnost k hnutí nějakou dobu přiznávali. Bohužel nyní to vypadá, že se houfně vrací ke starým osvědčeným metodám a opět se množí zástupné názvy, pod kterými členové Shincheonji působí.

Příklad rozesílané zprávy.

Misie skrze kulturu 

Výrazným misijním nástrojem se stal Institut kultury. Jedná se o skupinu v rámci Shincheonji, která spadá pravděpodobně pod kulturní oddělení. Zdá se, že současný Institut kultury je provázán s činností kreativního týmu Make a way, který se skládá z umělecky nadaných členů Shincheonji a na akcích pro veřejnost zajišťuje např. hudební nebo divadelní doprovodný program. Misii skrze uměleckou činnost uskutečňuje hnutí ve velkém už od loňského jara. Od té doby uspořádalo několik divadelních představení, dále třeba hudebně-modlitební pásmo nebo pouliční busking. Zhruba před rokem začalo Shincheonji lákat také na odlehčenější verzi svých biblických kurzů pořádaných tehdy Centrem kultury – kromě biblických lekcí v pozvánkách slibovali nově i kulturní či sportovní vyžití. Nové sousloví Institut kultury jsme zaregistrovali v soukromých zprávách už během července, ve stejné době zaznělo také v nejasné souvislosti na streamované „bohoslužbě“ pro veřejnost. Propagační účet na instagramu funguje od konce září. I když všechny fotky pochází z akcí Shincheonji, profil neobsahuje žádnou informaci o napojení na toto hnutí.[2]

Důraz na „kulturu“ se projevil i při „bohoslužbách” pro veřejnost, které v létě – bez bližšího zdůvodnění – změnily svou formu i název. Zatímco každotýdenní večerní vysílání se dříve jmenovalo scjservice, od června do srpna se vysílalo pod názvem TADY A TEĎ.[3] Zatímco do letošního května se skládala z hudebního programu, kázání a sdílení ve skupinkách, od června k programu přibylo třeba osobní svědectví členů, rozhovory nebo krátká divadelní představení. Forma této akce se tak vzdálila podobě evangelikální bohoslužby a přiblížila více jakési evangelizační show. Moderátoři akci ani nenazývali bohoslužbou, ale používali slova jako událost, nebo třeba workshop. Na začátku září se opět bez jakéhokoli komentáře vrátili k označení scjservice. Připomínáme, že své skutečné interní bohoslužby má Shincheonji v jiný čas, s odlišným průběhem i pravidly (např. velmi důrazně vyžadovaná docházka, kázeň, dresscode apod.) a jsou přístupné pouze členům. K tomuto podvojnému pojetí bohoslužeb se hnutí dosud nijak nevyjádřilo. 

Káva zdarma a mluvení o míru – osvědčení tahouni misie

Stejně jako loni o letních prázdninách uspořádalo Shincheonji i letos několik veřejných akcí pod názvem Nejen café. Nelenily ani přidružené mírové organizace (které se navenek od SCJ stále spíše distancují). Z propagačních zdrojů vyplývá, že během léta stihlo HWPL (resp. IPYG nebo IWPG) uspořádat několik sobotních úklidůPrazeBrně, letní kurz češtiny pro cizince nebo šestidenní pobytový vzdělávací kurz o mírovém vzdělávání pro pedagogické pracovníky. Ten byl realizován pod záštitou Střediska volného času Ivančice za pomoci grantu z Evropské unie. V září pak několik českých členů Shincheonji odcestovalo do Koreje na HWPL World Peace Summit, na jehož domnělý světový význam upozorňují členové dosud.

Společným znakem většiny akcí pro veřejnost, které Shincheonji nebo přidružené organizace pořádají, je zveřejňování pozvánek jen krátce před začátkem (nebo vůbec). Ti, kteří by se jich chtěli účastnit, mají v případě zájmu organizátory osobně kontaktovat. Shincheonji tak má pod kontrolou, kdo přesně na akci přijde, a lépe tak zajistí, aby bylo o každého účastníka individuálně postaráno. 

Rozšiřování teritoria

Shincheonji se kromě Prahy snaží vytvořit trvalé zázemí v dalších městech, především v Brně a v Bratislavě. Na členy a jejich akce lze však narazit třeba i v Plzni, Třinci, Olomouci, již zmíněných Ivančicích, Otrokovicích a dalších. V online prostředí však oslovuje potenciální členy z celé České a Slovenské republiky bez ohledu na jejich bydliště. 

E-learningový kurz

V červenci Shincheonji spustilo horkou novinku – e-learningovou platformu scj-online.[4] Po registraci si člověk může postupně pustit pět 10–20minutových videí a vyplnit kontrolní kvíz. Celý krátký videokurz funguje jako ochutnávka základních lekcí a na jeho konci nechybí pozvánka na klasický několikaměsíční biblický kurz, který směřuje ke členství v Shincheonji. 

Shincheonji v hledáčku médií 

V létě se výrazně zvýšil zájem o hnutí Shincheonji ze strany novinářů. Od bývalých členů[5] totiž postupně pronikají ven interní materiály, které rozšiřují obrázek o tom, jak vypadá život uvnitř hnutí.

Mnoho nových informací se objevilo začátkem června v náboženském infoservise Dingir. Religionista Zdeněk Vojtíšek zde popsal život uvnitř hnutí na základě svého dlouhodobého výzkumu ve čtyřdílné sérii. Odkrývá v ní mechanismy hnutí – od náborového procesu po život dlouholetých členů – a přibližuje, jak svůj život v Božím království (jak se hnutí uvnitř nazývá) chápou samotní příslušníci Shincheonji. 

V srpnu vyšlo hned několik článků zveřejňujících ukázky interních materiálů. První byl publikován na Flowee a poprvé se v něm objevily přímé výpovědi českých ex-členů. Následovala videoreportáž na portále Seznam Zprávy, kde anonymně vystoupily dvě bývalé členky. Popisují mimo jiné ponižující, nátlakové a fyzicky náročné aktivity, které v hnutí musely podstupovat. Nejvýrazněji z nich vystupovala aktivita s krabicí na hlavě, která byla v reportáži doplněna působivými ilustračními záběry. Účastníci měli na papír sepsat nejhorší věci, co kdy na svoji adresu slyšeli, poté byli přiklopeni krabicí, do které lektor začal bušit a křičet na ně sepsané věty.

Po této reportáži publikoval portál ještě dva texty o nejasných finančních tocích hnutí a o činnosti skrze HWPL. V téže době zveřejnil tematický článek také lifestylový Refresher

Příběh s krabicí a oficiální vyjádření hnutí Shincheonji

S měsíčním odstupem vydal článek také iDnes a jeho autorovi se podařilo získat vyjádření mluvčího Shincheonji. V jeho výpovědích opět zaznívá obhajoba skryté a klamavé misie, kterou označuje za nutnost: „Někteří členové nemohli veřejně vystupovat jako členové církve kvůli rozsáhlému pronásledování, které se vyskytuje po celém světě, zejména v zemi vzniku církve, ale také v České republice, kde je svoboda náboženství.“

Snaží se také vysvětlit kontext „historky s krabicí“, který v reportáži Seznam Zpráv chyběl. „Studenti napsali na papír, jaké věci je v jejich životě svazují, a mnoho špatných slov, které slyšeli od lidí kolem sebe. Když byli potom v krabici, slyšeli tato slova znovu a nakonec z krabice vyšli ven a všichni lidé okolo tohoto člověka jej objali a mnohokrát mu řekli, že to není pravda, že je skutečně úžasnou lidskou bytostí, která si zaslouží lásku,“ vysvětloval mluvčí hnutí pro iDnes.

Že měla aktivita ještě druhou neoddělitelnou část, je pro pochopení podstatná informace, nijak to ale neospravedlňuje fakt, že některým účastníkům přinesla silný otřes a dlouhodobý traumatický zážitek. Mluvčí sice uvádí, že „cílem této aktivity bylo ukázat hodnotu člověka, nikoliv ho dehonestovat,“ aktivita však zároveň velmi účinně podtrhuje černobílé vidění světa, které Shincheonji vyznává. Ošklivé a zraňující věty, které byly člověku připomínány, když se nečekaně ocitl v krabici, byly svázány s předchozím životem a s prostředím mimo hnutí Shincheonji. Následný kontrast bezbřehého a „nepodmíněného“ přijetí přišel naopak od příslušníků hnutí. Tato zkonstruovaná aktivita tedy přinesla extrémně silný emoční prožitek, kterým je uměle zveličen odpor k vnějšímu světu a podpořena potřeba přimknout se k lidem, kteří mě přijímají takového, jaký jsem. Následující tvrzení mluvčího SCJ, že „svědectvím několika členů, kteří tuto aktivitu zažili, můžeme velice jasně dokázat, že tato aktivita měla na člověka pozitivní vliv a pomohla mu překonat jeho těžkosti,“ znovu ukazuje, že hnutí vůbec nebere v potaz pocity lidí s odlišným názorem. Tvrzení, že „několik lidí aktivitu hodnotí pozitivně, a proto nemůže být špatná“ lze přímo označit za argumentační faul.[6]

Výbušné informace kolem Shincheonji začal zvýšenou měrou zveřejňovat také již zmíněný Jakub Jahl. Ve svých příspěvcích na YT a dalších sociálních sítích komentuje interní materiály hnutí a vyzývá bývalé členy, aby mu poskytovali další informace. Jakub Jahl kontaktoval i naši redakci Bez příkras, ale z důvodu odlišných přístupů k věci nakonec ke spolupráci nedošlo. Spolu se skupinou blíže neurčených lidí (pravděpodobně ex-členů) stojí také za obsahem staronového webu shincheonji.sk, který dříve býval oficiálním webem slovenské pobočky Shincheonji sloužícím k propagaci, ale po vypršení platnosti domény změnil majitele a začal se plnit informacemi o Shincheonji se zcela odlišným narativem.

Co na to Shincheonji?

Na vlnu mediálního zájmu hnutí Shincheonji reagovalo během léta více či méně nápadnými způsoby. Týden po reportáži na Seznam Zprávách byl na instagramu, facebooku a posléze i webu SCJ zveřejněn příspěvek s výzvou, aby se lidé ptali členů hnutí, jak to, že jsou v Shincheonji tak moc šťastní. „Proč si myslíte, že sem chodí tolik lidí, i když četli tenhle článek?“ ptá se mimo jiné autor textu. Žádná přímá zmínka, na který článek vlastně reaguje, v něm však nezaznívá. Studenti a členové Shincheonji jsou totiž důrazně varováni před tím, aby si četli „otrávené“ články, které o Shincheonji píší „pronásledovatelé“. Naopak oficiální web Shincheonji navštěvovat můžou – to je přímo žádoucí. Proto ani tento text neobsahuje žádné přímé odkazy nebo podrobnosti, aby snad členové nebyli vystaveni pokušení na článek kliknout nebo si ho vyhledat.

Na sociálních sítích se také na chvilku objevilo video s projevem jednoho z členů (s funkcí JDSN = džandosanim[7]), který reagoval na již zmíněnou aktivitu s krabicí: „Nevím, jak pro vás, ale osobně mně to přijde opravdu vtipné. Kdyby na mě někdo položil krabici a začal do ní bušit, tak já bych to tomu člověku asi opravdu vrátil (smích).“ Po několika dnech však příspěvek zase zmizel. Místo toho bylo na webu publikováno souhrnné vyjádření k některým tématům, která se vyskytla v letních článcích – mimo jiné přiznání této aktivity (v některých třídách) a snaha o její vysvětlení. Předchozí nepřímé popření od jednoho z členů hnutí se nehodilo – video muselo pryč. Můžeme doufat, že důvodem jeho odstranění byla i jeho naprostá nevhodnost. Jak nám vysvětlila jedna exčlenka: „Ovoce (student) do posledního okamžiku netuší, co je čeká, je jim to podáno jako aktivita. Nemají čas se obrnit, bránit, ani pochopit, co se jim děje.“ Navíc pro studenta v centru je lektor autoritou, které lze v čemkoliv jen velmi těžko oponovat. V takové situaci je velmi nepravděpodobné, že by se účastník dokázal aktivitě vzepřít. Zcela nečekaně se dostane do situace enormního emočního vypětí, kterou nemá pod kontrolou. Plnou kontrolu nad ní však mají lektoři Shincheonji, kteří ve „správnou“ chvíli zasáhnou a nešťastníka „zachrání“.

„Na konci toho všeho přijde pro spoustu lidí i katarze. Pláčou, můžou se cítit očištění, všichni je pak objímají, utěšují, je to hodně vypjaté,“ doplňuje bývalá příslušnice hnutí. Takových momentů je během studia a následného členství v Shincheonji víc: „Hodně často si sáhneš emocionálně na dno, nebo někdo vytáhne tvoje nejniternější emoce, aby je přepsal, manipuloval nebo k nim zasadil něco jiného.“

Kromě obhajoby rituálu s krabicí se zmíněné vyjádření hnutí Shincheonji dotýká třeba financování, soudních procesů v Koreji, nebo výroků religionisty Vojtíška. Text obsahuje mnoho neověřitelných, zavádějících a nerelevantních údajů (např. srovnání tří odpadlíků a 100 000 nových členů[8]). Vedení hnutí patrně usoudilo, že na iDnes nedostalo dostatečný prostor, a tak odpovědi na otázky zveřejnilo ještě touto formou.

Co ale v textu vyjádření naopak chybí, je reakce na psychický stav členek, které z Shincheonji odešly. V reportáži zaznívá, že aby se dokázaly vzpamatovat, musely vyhledat odbornou pomoc. Zažívaly enormní strach, rozpad vztahů, odpojení od vlastních emocí, vyhoření a mluví i o tom, že pomýšlely na smrt. Shincheonji to však shrnuje větou: „Členové, kteří odešli z církve, často odešli kvůli rozdílným názorů.“

Bývalí členové, kteří nás kontaktovali, nám však své důvody k odchodu popisují úplně jinak. „Tento názor je od podstaty urážející a sám o sobě hraje na ruku rétorice SCJ, tj. pouze my máme pravdu a všichni ostatní lžou a jsou proti nám. Tvrzení, že jde o rozdílné názory, by znamenalo, že se s námi někdo o něčem bavil, že nastal dialog,“ vysvětluje jedna z bývalých členek. Další to vidí podobně: „V Shincheonji nemůžete s lidmi o „rozdílných názorech“ komunikovat. Vše, s čím nesouhlasíte, je označeno jako vaše nedorozumění nebo snaha církev pronásledovat.“ 

Obě popisují, že v Shincheonji nemohly zůstat také kvůli atmosféře, která v Shincheonji panuje a dlouhodobé neudržitelnosti vyžadovaného životního stylu. „SCJ jako organizace vykazuje toxické a totalitní chování a odmítá za své přešlapy nést opakovaně zodpovědnost. Jakákoli organizace, kde je ideologie důležitější než samotný člověk, je potenciálně nebezpečná, i pokud tvrdí, že její záměr je dobrý. A na takovém místě prostě nejde zůstat.“ Mezi další důvody, které nám lidé do redakce píší, patří třeba výčitky svědomí z neustálého lhaní všem okolo, neupřímnost, totální psychická i fyzická vyčerpanost, manipulace či zatajování pravé identity.

Vyskytují se ale i důvody věroučné: „Při vstupu do církve jsme přijali nějaké učení, jehož podstatou bylo mimo jiné, že má být neměnné. Ovšem mnozí z nás, kteří jsme se při rozpadu osobního života snažili držet právě „Slova“, jsme zaznamenali, že se doktríny mění, pozměňují a poupravují a od nás se očekává, že to přijmeme bez otázek a se stejnou absolutní vírou, jako na začátku. A vždy k tomu došlo bez vysvětlení nebo vůbec uznání, že ke změně došlo.“ 

Shincheonji výpovědi ex-členek bere úkorně a píše o „snaze očernit církev jako místo utrpení“. Výpovědi, které bývalí členové médiím poskytují, však nejsou vedeny snahou hnutí nějak uměle očerňovat. Oni především popisují, co v Shincheonji sami přímo zažili.

Na konci vyjádření se v textu náhle bez vysvětlení objevuje i zmínka o nás.[9] Je poněkud překvapivá – navozuje dojem, jako by se naše redakce v nedávné mediální smršti angažovala. To ale není pravda. Autoři asi automaticky předpokládají, že všichni jejich oponenti, kritici či komentátoři jsou pevně semknuti v touze Shincheonji „pronásledovat“.

Formulace o našem webu je zavádějící i v jiném ohledu. Není pravda, že jsme se Shincheonji odmítli diskusi. Naopak – první výzvu k (písemnému) dialogu a opravě případných nesrovnalostí jsme dali hnutí Shincheonji my (v den spuštění webu), nikoliv oni nám. Hnutí na to reagovalo oním veřejným vyjádřením o nás na svých webových stránkách. Uvedli zde, že do obsahu našich stránek nezasahovali (jinými slovy – naší nabídky k dialogu nevyužili), přičemž nám opětovali pozvánku k diskuzi v rámci osobního setkání. Cíle dialogu a opravení případných zavádějících informací lze dosáhnout i písemně, proto jsme po této výzvě k setkání znovu požádali Shincheonji o zaslání příkladů nepravdivých informací na webu Shincheonji bez příkras. Ty dosud nedorazily. Při další výměně zpráv bylo ze strany Shincheonji pouze zopakováno pozvání k „osobní schůzce, při které se můžeme více poznat“. Původním deklarovaným cílem však nebylo lépe se vzájemně poznat, ale opravit případné nepravdivé informace. Komunikace se tedy začala točit v kruhu a zatím uvízla ve slepé uličce. Mezitím také náš instagramový účet dostal z jejich strany ban.

Jak se zdá, ani období letních prázdnin není pro členy časem dovolených a odpočinku. Hnutí Shincheonji musí pracovat v létě stejně jako v zimě, protože práce pro Boží království nepočká. A média, která na hnutí zaměřila svou pozornost, jim tuto situaci neulehčila – právě naopak. Nyní to vypadá, že mediální zájem pomalu opadává a Shincheonji se místo obranných reakcí může opět zaměřit na svou hlavní agendu – sklizeň (tedy misii) a biblické kurzy. Jejich další běh začíná právě tento týden.

SHINCHEONJI V MÉDIÍCH (seznam článků 2013–dosud)

STŘÍPKY O FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE

HWPL, IPYG, IWPG a další přidružené mírové organizace


Poznámky:

[1] Jeho jméno nebylo na webu snadno dohledatelné ani v době otevřené misie. Byl zmíněn v tomto (již nedostupném) oznámení ze září 2021, účinkoval také jako řečník v úplně prvních veřejných videích, které česká pobočka publikovala (a které jsou již nedostupné). Na jaře letošního roku se jeho jméno a fotografie objevila v obrázkové brožuře. První veřejné vyjádření poskytl redakci Aktuálně.cz v roce 2020 (po pěti letech skryté misie). Rozhovor s ním se podařilo udělat také religionistovi Zdeňku Vojtíškovi. Dříve vystupoval také za HWPL, ač tato organizace tvrdí, že není se SCJ nijak pevně spjatá. V roce 2019 pořádal veřejná vystoupení jako misionář, ovšem bez uvedení příslušnosti k Shincheonji.

[2] Instagramový účet Institutu kultury patrně vznikl přejmenováním profilu Make a way creative team. Tato skupina ale pořád existuje – má vlastní youtube kanál a i po vzniku Institutu kultury je někdy zmiňována na veřejných akcích hnutí Shincheonji. Tento na první pohled nelogický způsob množení názvů různých podskupin však zapadá do způsobu, kterým Shincheonji funguje už řadu let.

[3] Počátky vysílání bohoslužeb v listopadu 2021 se pojí s titulem Bohoslužba Shincheonji – Napoj se.

[4] Na stránce edu.shincheonji.cz jsou v tuto chvíli dostupné dva kurzy, dá se předpokládat, že Shincheonji platformu využije i k dalším. K e-learningové platformě je připojen také nový instagramový účet scj.online.

[5] Přímé vyjádření bývalých členů do medií je novinka – dosud se médiím vyjadřovali „pouze“ bývalí studenti biblických kurzů.

[6] Srov. např. zde, zde nebo zde.

[7] Používaný český ekvivalent pro JDSN je evangelista. Jedná se o pracovníka v centru, který lektorovi pomáhá při biblických lekcích. Lektorovi, který lekce vede, pomáhá několik těchto asistentů a ti se na rozdíl od lektora se studentem vídají i mimo lekce. Evangelistovi také student svěřuje své pochybnosti a otázky ohledně učiva. Sdílí se také s tzv. lístkem, ale o něm zpravidla neví, že je rovněž členem SCJ. Oba dva bez studentova vědomí podávají reporty o obsahu a formě jeho sdílení lektorovi.

[8] Z kontextu vyplývá, že první údaj naráží na počet členů, kteří odešli z české pobočky a poskytli své vyjádření médiím, druhý údaj má odpovídat celosvětovému přílivu nových členů – jde tedy o srovnávání nesrovnatelného. Navíc vedení Shincheonji nepochybně ví o tom, že českých exčlenů je řádově víc, a číslo 100 000 absolventů za jeden rok je přemrštěné.

[9] „Shincheonji bez příkras bylo opakovaně pozváno na osobní setkání za účelem opravení lživých a zavádějících informací na jejich webu. Tato žádost byla odmítnuta a vyjádření naší církve k tomuto webu bylo publikováno na našich stránkách(odkaz).“ (viz předposlední odstavec vyjádření)