Výklad konkrétních biblických úryvků

Bible je pro křesťany stěžejní knihou. Je plná moudrosti, tajemství i kontroverzí. Při jejím čtení je třeba vyvarovat se přílišné povrchnosti. Pokud chce člověk jejímu sdělení porozumět hlouběji, potřebuje výklad. — V tom by se asi Shincheonji a klasické křesťanské církve shodly.

Předseda Shincheonji však tvrdí, že jediný správný výklad Bible zná on a všechny ostatní výklady jsou špatné, protože jsou to jen lidské představy a je v nich přimícháno satanovo učení. Jediný Man Hee Lee totiž prý obdržel klíč k výkladu knihy Zjevení, který je nutný k našemu vykoupení. Co se tomuto člověku tehdy před lety stalo, nevíme. Respektujeme jeho osobní zkušenost. Ale tvrzení, že je jediným prostředníkem pro dnešní dobu, který nám může objasnit Bibli a předat návod, jak dojít vykoupení, samo o sobě považujeme za nebiblické. Podobné věci tvrdí i mnoho jiných vůdců různých náboženských hnutí. Navíc to popírá mnohovrstevnatost Bible a to, že skrze Bibli může Bůh promlouvat osobně a jedinečně ke každému člověku.

Tady najdete příklady toho, jak jsou biblické texty vykládány v Shincheonji. Pro srovnání vždy uvádíme komentář, který ukazuje kontext či upozorňuje na určitá úskalí interpretace. Pokud vás téma zajímá, doporučujeme nezůstat jen u našich příkladů, ale samostatně si vyhledat další informace.

pozn. Spolupráce s duchovními je externího charakteru a žádný z nich není zodpovědný za obsah ostatních rubrik webu.