HWPL & IPYG

…a další přidružené organizace

HWPL, IPYG a IWPG jsou mezinárodní mírové organizace, které tvoří z drtivé většiny členové Shincheonji. V jejich čele stojí Man Hee Lee, předseda Shincheonji. Zástupci sice tvrdí, že jsou to jeho dvě oddělené agendy a jeho osoba je jediným pojítkem mezi nimi, jiné zdroje ale naznačují, že dobročinné aktivity těchto organizací jsou s náboženským hnutím propojené daleko více, než obě strany uvádí.

pozn.: Naší snahou není shazovat dobré úmysly a dobročinné aktivity členů těchto mírových organizací, ale upozornit na skrývaný kontext jejich počinů.

TIP:
Přečtěte si v Aktualitách článek Činnost SCJ pod značkou HWPL z června 2022.
Zmínka o propojení HWPL a Shincheonji se v českých médiích objevila už např. v roce 2020 na webu Manipulátoři.cz. V létě 2022 se tématu v sérii článků věnoval podrobně Deník N.
.

VYSVĚTLIVKY:

organizace Mannam = již neaktivní kulturně společenská dobrovolnická organizace; název vznikl spojením prvních vlastních jmen Man Hee Leea a jeho bývalé partnerky Kim Nam Hee

organizace HWPL = Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (Nebeská kultura, světový mír, obnova Světla), založená v roce 2013 , frontmanem organizace je Man Hee Lee, předseda Shincheonji; organizace je aktivní i v Česku

organizace IPYG = International Peace Youth Group (Mezinárodní mírová skupina mladých) – pobočka HWPL, aktivní i v Česku

organizace IWPG = International Womens Peace Group (Mezinárodní mírová skupina žen) – pobočka HWPL, které do svého odchodu ze SCJ předsedala Kim Nam Hee, bývalá partnerka předsedy hnutí

akce WARP = World Alliance of Religions Peace Summit (Mírový summit Světové aliance náboženství) – každoroční podzimní summit pořádaný organizací HWPL, poprvé proběhl 16.–19. září 2014 v Soulu, od té doby jsou pořádány výroční připomínkové akce v různých zemích

prohlášení DPCW = Declaration of Peace and Cessation of War (Deklarace míru a ukončení válek) byla přijata 14. března 2016 na základě práce mírové komise HWPL (text prohlášení); výroční oslavy pořádány i v Česku. HWPL v deklaraci vidí naději pro vyřešení válečných konfliktů po celém světě.

iniciativa YEPW = Youth Empowerment Peace Workshop (Workshop o posílení postavení mládeže) – jeden z aktuálních projektů IPYGu

Další obsah této stránky se připravuje.
Zatím se můžete podívat, jak přidružené mírové organizace popisuje bývalá členka Shincheonji v Koreji, která byla zároveň aktivní členkou mírové organizace HWPL.

YouTube video
YouTube video

Chcete nám pomoct s překlady zahraničních zdrojů? Kontaktujte nás!

EXTERNÍ ČLÁNKY