HWPL, IPYG, IWPG

…a další přidružené organizace

HWPL, IPYG a IWPG jsou mezinárodní mírové organizace, které tvoří z drtivé většiny členové Shincheonji. V jejich čele stojí Man Hee Lee, předseda Shincheonji. Zástupci sice tvrdí, že jsou to jeho dvě oddělené agendy a jeho osoba je jediným pojítkem mezi nimi, jiné zdroje ale naznačují, že dobročinné aktivity těchto organizací jsou s náboženským hnutím propojené daleko více, než obě strany uvádí.

pozn.: Naší snahou není shazovat dobré úmysly a dobročinné aktivity členů těchto mírových organizací, ale upozornit na skrývaný kontext jejich počinů.

TIPY:
Přečtěte si v Aktualitách článek Činnost SCJ pod značkou HWPL z června 2022.
Zajímavý je i příklad toho, jak se HWPL snaží spojitost se Shincheonji zpětně zakrývat.
Zmínka o propojení HWPL a Shincheonji se v českých médiích objevila už např. v roce 2020 na webu Manipulátoři.cz. V létě 2022 se tématu v sérii článků věnoval podrobně Deník N.
Na tyto články HWPL reagovalo tímto prohlášením na svých webových stránkách.
.

VYSVĚTLIVKY:

organizace Mannam = již neaktivní kulturně společenská dobrovolnická organizace; název vznikl spojením prvních vlastních jmen Man Hee Leea a jeho bývalé partnerky Kim Nam Hee. Propojením se Shincheonji se netajila – tyto dvě organizace např. spolupořádali některé akce.

organizace HWPL = Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (Nebeská kultura, světový mír, obnova Světla), založená v roce 2013 , frontmanem organizace je Man Hee Lee, předseda Shincheonji; organizace je dlouhodobě aktivní i v Česku

organizace IPYG = International Peace Youth Group (Mezinárodní mírová skupina mladých) – pobočka HWPL, dlouhodobě aktivní i v Česku

organizace IWPG = International Womens Peace Group (Mezinárodní mírová skupina žen) – pobočka HWPL, které do svého odchodu ze SCJ předsedala Kim Nam Hee, bývalá partnerka předsedy hnutí členové Shincheonji jsou pod její hlavičkou aktivní v Česku přibližně od léta 2022

akce WARP Summit = World Alliance of Religions Peace Summit (Mírový summit Světové aliance náboženství) – každoroční podzimní summit pořádaný organizací HWPL, poprvé proběhl 16.–19. září 2014 v Soulu, od té doby jsou pořádány výroční připomínkové akce v různých zemích

setkání WARP office = World Alliance of Religions‘ Peace Office (přesný český název neznáme) – setkání představitelů různých náboženství, které pořádá HWPL a na kterých účastníci debatují o rozdílech a souladech ve svých náboženstvích. Akce je dopředu pečlivě připravována členy Shincheonji, kteří se v různých rolích setkání účastní, aniž by bylo zřejmé, že jsou členy Shincheonji.

prohlášení DPCW = Declaration of Peace and Cessation of War (Deklarace míru a ukončení válek) byla přijata 14. března 2016 na základě práce mírové komise HWPL (text prohlášení, jeho český překlad); výroční oslavy pořádány i v Česku. HWPL v deklaraci vidí naději pro vyřešení válečných konfliktů po celém světě.

Deklarace světového míru = Declaration of World Peace byla vyhlášena 25. května 2013 Man Hee Leeem současně se vznikem HWPL a IPYG. Její znění jsme nedohledali. Výročí této události slaví HWPL 25. května v různých zemích tzv. Mírovým pochodem. (V Česku např. v roce 2022). HWPL někdy prezentuje tuto deklaraci jako předstupeň prohlášení DPCW (Deklarace míru a ukončení válek), se kterým se také někdy chybně zaměňuje.

iniciativa YEPW = Youth Empowerment Peace Workshop (Workshop o posílení postavení mládeže) – jeden z aktuálních projektů IPYGu

Další obsah této stránky se připravuje.
Zatím se můžete podívat, jak přidružené mírové organizace popisuje bývalá členka Shincheonji v Koreji, která byla zároveň aktivní členkou mírové organizace HWPL.

!! Pokud vás HWPL oslovilo ke spolupráci, velmi doporučujeme shlédnutí těchto videí:

YouTube video
YouTube video

Chcete nám pomoct s překlady zahraničních zdrojů? Kontaktujte nás!

EXTERNÍ ČLÁNKY

SÉRIE DENÍKU N: