HWPL, IPYG, IWPG

…a další přidružené organizace

HWPL, IPYG a IWPG jsou mezinárodní mírové organizace, které tvoří z drtivé většiny členové Shincheonji. V jejich čele stojí Man Hee Lee, předseda Shincheonji. Zástupci sice tvrdí, že jsou to jeho dvě oddělené agendy a jeho osoba je jediným pojítkem mezi nimi, jiné zdroje ale naznačují, že aktivity těchto organizací jsou s náboženským hnutím propojené daleko více, než obě strany uvádí.

pozn.: Naší snahou není shazovat dobré úmysly a dobročinné aktivity členů těchto organizací, ale upozornit na skrývaný kontext a šíření zavádějících informací.

VYSVĚTLIVKY zkratek najdete dole ↴

Organizace Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) vznikla v Jižní Koreji v roce 2013. V Česku byla její pobočka oficiálně založena v listopadu 2021, působila zde ale prokazatelně už několik let předtím. Má dvě odnože – mládežnickou skupinu IPYG a ženskou skupinu IWPG. Pod těmito názvy navazují členové spolupráci s různými organizacemi, politiky a vlivnými osobnostmi. Jejich hlavní agendou je světový mír. Oficiální prezentace lze najít na webových stránkách hwpl.cz, resp. hwpl.kr.

Některé problematické aspekty HWPL aspol.:

 • HWPL je napojená na náboženské hnutí Shincheonji, které používá kontroverzní a podvodné praktiky při náboru nových členů a udržení těch stávajících, ale zdráhá se to při své prezentaci přiznávat
 • HWPL šíří zavádějící informace (příklad zde)
 • HWPL pořádá akce, které vypadají jako nikomu nestranící mezináboženský dialog, jejich účelem je však nenápadně přivést lidi k Shincheonji (příklad zde)
 • HWPL o své činnosti podává neověřitelné informace, které se nedají dohledat jinde než v materiálech hnutí, či nekonkrétní vyjádření včetně citací, u kterých není jasné, kdo je vlastně říká (příklad zde)
 • Organizace při svém úsilí o světový mír podepisuje různé dohody, jejich znění však nelze snadno dohledat a není jasné, zda mají nějaký reálný dopad (příklad zde)
 • Představitelé HWPL se fotí se známými osobnostmi a fotky neoprávněně prezentují tak, že to vypadá jako spolupráce nebo podpora (např. zde s prezidentkou Čaputovou, jejíž vyjádření lze dohledat zde)
 • Předseda obou organizací pořádá v různých zemích setkání, na nichž není jasné, za jakou organizaci vystupuje

Co mají HWPL a Shincheonji společného?

 • V čele obou hnutí stojí stejná osoba Man Hee Lee (někdy také I Man-hi)
 • V obou organizacích se angažují do velké míry stejní lidé
 • Shincheonji v roce 2012 uspořádalo „sportovní olympiádu světového míru, obnovení světla, nebeské kultury a umění“ (zdroj), na což logicky navazuje vznik HWPL (tato zkratka znamená „Nebeská kultura, světový mír, obnova světla“)
 • Pod staršími propagačními texty bylo podepsané HWPL, i když se týkaly náboženské agendy hnutí Shincheonji (více zde)
 • HWPL má ve svém logu 12 drahokamů, které počtem i barvami odpovídají 12 kmenům Shincheonji
 • Obě organizace v Koreji pořádají obrovská shromáždění na sportovních stadionech s oslavnými představeními a podobnou atmosférou (např. Shincheonji World Peace Festival v roce 2012, HWPL WARP Summit 2014, či promoci údajně čerstvých absolventů biblických kurzů Shincheonji 2022)
 • Obě organizace začaly v Česku působit skrytě (neveřejně) kolem roku 2013 a oficiální spolek založily v roce 2021 (Shincheonji v únoru, HWPL v listopadu)
 • Shincheonji se občas prezentuje činnostmi HWPL (příklad zde); naopak HWPL se navenek od napojení na konkrétní náboženskou skupinu spíše distancuje
 • Obě hnutí se věnují dobrovolnictví ve stejných zemích, občas i totožným činnostem (např. darování krve či krevní plasmy)
 • Obě organizace oslavují 14. březen – Shincheonji jako datum svého založení (1984), HWPL jako den vyhlášení Deklarace míru a ukončení válek – DPCW (2016)
 • Obě organizace mají ambice sjednocovat národy celého světa

Vyjádření české pobočky HWPL o spojitosti se Shincheonji

„Dobré jméno české pobočky HWPL poškozuje zejména přesvědčení novinářů, že politici, učitelé a další představitelé nespolupracují s mezinárodní mírovou organizací HWPL, ale s novým náboženským hnutím Shincheonji. (…)

Tyto ukvapené závěry redakce vytváří na základě jediného faktu – že část členské základny HWPL tvoří členové církve Shincheonji. (…) Realitou přitom je, že zatímco církev Shincheonji se (…) primárně zaměřuje na evangelizaci, organizace HWPL se (…) věnuje veřejně prospěšným aktivitám. Oba od sebe oddělené subjekty přitom mimo členskou základnu spojuje jediné, a to osoba jejich zakladatele (…) Církev i organizace pak v určitých ohledech spolupracují i v oblasti propagace. (…)

Mezinárodní organizace HWPL tedy nenavazuje spolupráci s politiky a dalšími subjekty za účelem zlepšení veřejného obrazu církve Shincheonji, která je některými českými médii označována za sektu, ale usiluje prostřednictvím zapojení politických představitelů do mírových aktivit o vytvoření světa bez válek.“ (text zvýrazněn redakcí)

Vyjádření HWPL k článkům Deníku N, 22. srpna 2022, celý text zde

1) Proč vám tolik vadí jakákoli zmínka o propojení HWPL a Shincheonji? Považujete hnutí Shincheonji za škodlivé?

Co nám vadí, je, když se v článcích zmiňuje, že politici, učitelé atd. spolupracují s korejskou sektou, jelikož politici spolupracují s HWPL, což není sekta.
Také když se zmiňuje, že HWPL evangelizuje, aniž by o tom přinesli nějaké důkazy.
Spojení mezi HWPL a Shincheonji jsme nikdy neskrývali, i když nejsme povinni ho vysvětlovat.

2) Píšete, že činnost HWPL se diametrálně liší od aktivit církve Shincheonji. To ale přeci neznamená, že organizace nemůžou být propojeny.

Jak jsem již zmínila, když jsme byli požádáni, nikdy jsme neskrývali spojení. Problém je v tom, že média a jiné účty vyvolávají v lidech strach, že HWPL manipuluje a evangelizuje lidi.

3) Dále uvádíte, že organizace spojuje jediné, a to osoba jejich zakladatele – Lee Man-hee. O pár řádek níže píšete, že členskou základnu této mezinárodní NGO (tedy HWPL) tvoří převážně členové církve Shincheonji. To, co píšete o jediném pojítku, tedy není pravda.

Prakticky je jediným pojítkem náš předseda pan Lee. Protože lidé, kteří pracují pro (jakoukoliv) neziskovou organizaci mohou mít vyznání jaké chtějí. Tedy to, že nějaké množství členů HWPL jsou zároveň věřícími v církvi Shincheonji není pojítkem dvou odlišných institucí (Organizace s rozdílnými záměry), v tomto případě HWPL a Shincheonji. Co dělají mimo HWPL, je jejich osobní život.

Abychom to shrnuli; HWPL a Shincheonji mají jisté spojitosti, ale mají rozdílný záměr. HWPL není pobočnou organizací Shincheonji, neevangelizuje a nenutí nikoho studovat doktrínu Shincheonji. To je to, co média a někteří lidé zaměňují a to je to, proti čemu se ohrazujeme.

Odpovědi PR odd. HWPL ČR na otázky redakce (část emailové konverzace z 29. září 2022)

!! Pokud vás HWPL oslovilo ke spolupráci, velmi doporučujeme shlédnutí těchto videí:

Takto mírové organizace popisuje bývalá členka Shincheonji v Koreji, která byla zároveň aktivní členkou HWPL:

YouTube video

Vysvětlení, jak je činnost HWPL podávána veřejnosti a jak odlišně ji vnímají členové Shincheonji. Video obsahuje i metody, jakými členové Shincheonji oslovují skrze HWPL vlivné osobnosti ke spolupráci.

YouTube video

Jak se připravuje WARP Office meeting – setkání, které připravují členové Shincheonji a má vypadat jako prostor pro mezináboženský dialog.

Další videa k tématu:

YouTube video

Základní přehled o tom, jakou měrou a jakým způsobem je HWPL propojeno se Shincheonji. Video obsahuje mnoho citací přímo z dopisů, které Man Hee Lee píše členům Shincheonji, a je v něm také vysvětlen název hnutí HWPL.

YouTube video

Video reaguje na tvrzení Shincheonji, že HWPL není s náboženským hnutím propojené. Autor popisuje, jak založení HWPL pomohlo SCJ rozšiřovat jejich aktivity do zahraničí, na což se začalo soustředit od roku 2012 (tedy 1 rok před založením HWPL).
(video obsahuje anglické titulky)

YouTube video

Svědectví z Koreje o pořádání akcí, které vypadají jako rovnocenná ekumenická setkání, ale jsou členy SCJ předem pečlivě připravovány.

Chcete nám pomoct s překlady zahraničních zdrojů? Kontaktujte nás!

EXTERNÍ ČLÁNKY

SÉRIE DENÍKU N:

TIPY:
Přečtěte si v Aktualitách článek Činnost SCJ pod značkou HWPL z června 2022.
Zajímavý je i příklad toho, jak se HWPL snaží spojitost se Shincheonji zpětně zakrývat.
Zmínka o propojení HWPL a Shincheonji se v českých médiích objevila už např. v roce 2020 na webu Manipulátoři.cz. V létě 2022 se tématu v sérii článků věnoval podrobně Deník N.
Na tyto články HWPL reagovalo tímto prohlášením na svých webových stránkách.
.

VYSVĚTLIVKY:

organizace Mannam = již neaktivní kulturně společenská dobrovolnická organizace, která především v Koreji pořádala mnoho zájmových aktivit pro mladé lidi ze zahraničí. Název vznikl spojením prvních vlastních jmen Man Hee Leea a jeho bývalé partnerky Kim Nam Hee. Propojení se Shincheonji nejprve tajila, později však tyto dvě organizace spolupořádaly některé akce.

organizace HWPL = Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (Nebeská kultura, světový mír, obnova Světla), založená v roce 2013 , frontmanem organizace je Man Hee Lee, předseda Shincheonji; organizace je dlouhodobě aktivní i v Česku

organizace IPYG = International Peace Youth Group (Mezinárodní mírová skupina mladých) – pobočka HWPL, dlouhodobě aktivní i v Česku

organizace IWPG = International Women’s Peace Group (Mezinárodní mírová skupina žen) – pobočka HWPL, které do svého odchodu ze SCJ předsedala Kim Nam Hee, bývalá partnerka předsedy hnutí členové Shincheonji jsou pod její hlavičkou veřejně aktivní v Česku přibližně od léta 2022

akce WARP Summit = World Alliance of Religions Peace Summit (Mírový summit Světové aliance náboženství) – každoroční podzimní summit pořádaný organizací HWPL, poprvé proběhl 16.–19. září 2014 v Soulu, od té doby jsou pořádány výroční připomínkové akce v různých zemích

setkání WARP office = World Alliance of Religions‘ Peace Office (přesný český název neznáme) – setkání představitelů různých náboženství, které pořádá HWPL a na kterých účastníci debatují o rozdílech a souladech ve svých náboženstvích. Akce je dopředu pečlivě připravována členy Shincheonji, kteří se v různých rolích setkání účastní, aniž by bylo zřejmé, že jsou členy Shincheonji.

prohlášení DPCW = Declaration of Peace and Cessation of War (Deklarace míru a ukončení válek) byla přijata 14. března 2016 na základě práce mírové komise HWPL (text prohlášení, jeho český překlad); výroční oslavy pořádány i v Česku. HWPL v deklaraci vidí naději pro vyřešení válečných konfliktů po celém světě.

Deklarace světového míru = Declaration of World Peace byla vyhlášena 25. května 2013 Man Hee Leeem současně se vznikem HWPL a IPYG. Její znění jsme nedohledali. Výročí této události slaví HWPL 25. května v různých zemích tzv. Mírovým pochodem. (V Česku např. v roce 2022). HWPL někdy prezentuje tuto deklaraci jako předstupeň prohlášení DPCW (Deklarace míru a ukončení válek), se kterým se také někdy chybně zaměňuje.

iniciativa YEPW = Youth Empowerment Peace Workshop (Workshop o posílení postavení mládeže) – jeden z aktuálních projektů IPYGu

projekt YEPC = Youth Empowerment Peace Class (Mírová třída pro posílení postavení mládeže) – další z aktuálních projektů IPYGu

projekt PLTE = Peace Lecturer Training Education (Kurz mírového vzdělávání) – jeden z opakovaných kurzů pro ženy pořádaný organizací IWPG i v Česku