Videa

Zahraniční videa roztříděná podle témat
najdete na našem YT kanále.

Wait a second, am I in a cult?

Počkat… já jsem v sektě?!

Studentku fyzioterapie Jess oslovili členové SCJ v době, kdy prožívala obrovskou ztrátu po náhlém úmrtí svého otce a byla tedy velmi zranitelná. Jednání skupiny popisuje jako klamavé a manipulativní, dlouho jí nikdo neřekl, že se jedná o SCJ. Od vyhledávání informací na internetu byla posléze odrazována. Fungování „systému kamarádů“ popisuje prakticky jako dohled, zda se člověk dostatečně účastní aktivit hnutí, co dělá, s kým se vídá. „Stala jsem se úplně jiným člověkem, ztratila jsem motivaci pro školu i pro cokoli jiného než aktivity Shincheonji.“ Profesor psychologie Rod Dubrow-Marshall doplňuje, že určitá část lidí opravdu ztrácí kontakt se svými milovanými, a dává všanc svou práci i své životy ve prospěch skupiny.

2021
délka: 5 minut
jazyk: angličtina
zdroj: BBC

Inside the Controversial Shincheonji Church

Uvnitř kontroverzní církve Shincheonji

Čerstvá absolventka vysoké školy Kim Eun-Kang přijala pozvání kamarádky k bezplatnému poradenství, protože se potýkala s problémy v osobních vztazích. Že se jedná o SCJ, se dozvěděla až na konci všech sezení. Zpočátku v biblické studijní skupině viděla plno zapálených a šťastných lidí. Učili ji, že Shincheonji je ráj a že bude žít navěky. Že Lee Man Hee je postava podobná Bohu doprovázená duchem Ježíše – a být spaseni a jít do nebe můžeme jedině tehdy, pokud následujeme právě jeho. Kim dala výpověď v práci a přeorganizovala si život. Mluví o dovoleném lhaní pro slávu Boží a fasádách, na které Shincheonji láká nové členy. Popisuje i tvrdý proces opouštění hnutí a s ním spojené deprese. Její příběh doplňuje otec jiné bývalé členky a křesťanský pastor pomáhající bývalým členům podobných hnutí.

YouTube video

2021 (2014)
délka: 16 minut
jazyk: angličtina (korejština)
zdroj: YouTube – VICE

Shincheonji: Who are they? What they believe in? Why problematic?

Shincheonji: Kdo to je? V co věří? Co je na nich problematického?

Výpověď mladé Korejky, která v Shincheonji strávila 2 roky. Přibližně stejnou dobu jí trvalo hnutí naplno opustit a se svou zkušeností se srovnat. Ve videu popisuje, jak veškeré učení postupně směřuje k poslušnosti „zaslíbenému pastýři“, protože jeho slova jsou život a jen skrze ně přichází spása. Zmiňuje ztrátu identity, fyzické vyčerpání, morální rozklad, klamavé prostředky při náboru a důvod, proč používání lži při misii je podle nich v pořádku. Další zajímavá videa k tématu můžete najít na jejím YT kanále.  

YouTube video

2020 (2014-15)
délka: 13 minut
jazyk: angličtina
zdroj: YouTube – Stella Kang

Rozhovor s religionistou Zdeňkem Vojtíškem

Nová sekta v Česku: Lidé jsou posedlí myšlenkou spasení, věří v nový věk, říká expert

Rozhovor s odborníkem na nová náboženská hnutí s poněkud výbušným titulkem, ale zajímavým obsahem. Religionista uvádí základní informace o hnutí, které do začátku roku 2020 posbíral, a odpovídá na otázky kolem jeho fungování v Česku. Zdůrazňuje velký vliv blízkých vztahů a vytvoření přátelské atmosféry, ve které je jasné, co se od vás očekává, takže není potřeba nic přikazovat nebo zakazovat. Mluví i o tom, čím může být pro někoho z Česka atraktivní korejské náboženské hnutí s důrazem na nacionální stránku, nebo o tom, jak se asi cítí člověk, který se rozhodne odejít.  

Video v kontextu článku zde.

únor 2020
délka: 20 minut
jazyk: čeština
zdroj: Aktuálně.cz – DVTV

Paradoxní problém zapálených

Kazatel Tomáš Kolman (Církev bratrská) rozebírá zdánlivě neškodnou praxi hnutí.

Zápal pro Boha je dobrá věc. Tak je to přece správně. V čem by teda měl být problém? Tomáš Kolman ve svém kázání v opavském sboru komentuje úskalí slepé horlivosti na příkladu hnutí Shincheonji. „Člověk by řekl, že na něco takového přece neskočí, že? Jenže nezapomeňte, že sekty častokrát mají za sebou už mnoho let fungování a mají to velice dobře zmáknuté.“

YouTube video

2021
délka: 36 minut
jazyk: čeština
zdroj: CB Opava – Elim

Varování před sektou Sinčchondži

Pastor křesťanského společenství Mozaika reaguje na otevřenou misii v českých církvích

Jakub Limr v krátkém videu upozorňuje na sektářské rysy, které v hnutí Shincheonji vidí. Uvádí rozpory mezi jejich jednáním a křesťanským učením a argumentuje biblickými úryvky o částečném poznání, Duchu svatém nebo lži. Zároveň však ujišťuje všechny členy, že pokud by snad někdy měli zájem, vždycky se můžou vrátit do své domovské církve.
Více v popisku videa na YouTube. (textová verze videa)  

YouTube video

2021
délka: 9 minut
jazyk: čeština
zdroj: YouTube – MozaikaHK

Sekte Shincheonji? Was steckt hinter der koreanichen Neu-Religion

Sekta Shincheonji? Co se skrývá pod tímto korejským novým náboženstvím?

Německá reportáž s výpovědí bývalé členky Shincheonji, odborníka na nová náboženská hnutí nebo dívky, kterou kvůli Shincheonji opustil přítel. Lze zapnout anglické titulky. Pro českého diváka může být přínosná proto, že česká pobočka Shincheonji patří do kmene Simon, který má hlavní zázemí právě v Německu. Redaktor pracuje s interními zdroji organizace, které se týkají učení nebo třeba toho, jakým způsobem sbírá o lidech osobní informace. Reportáž vznikla v době, kdy už se vědělo o online náboru hnutí, ale ještě před tím, než naplno začala „otevřená misie“.   

YouTube video

2020
délka: 27 minut
jazyk: němčina, angličtina (tit)
zdroj: YouTube – Y-Kollektiv

Interview with Kim Nam-hee, former IWPG Chairwoman

Rozhovor s Kim Nam Hee, bývalou předsedkyní IWPG (Mezinárodní mírová skupina žen, odnož HWPL)

Kim Nam Hee byla předsedkyní jedné z mírových organizací používaných jako fasáda pro aktivity Shincheonji. Především se však několik let pohybovala v blízkém okolí předsedy hnutí, protože si ji vybral jako svou družku. Poloanonymní rozhovor s touto ženou byl publikován na korejském YouTube kanále a později přeložen i do angličtiny. Poskytuje náhled někdejší první dámy hnutí do zákulisí nejvyšších pater hierarchie, zároveň však její slova pro svou exkluzivitu nejdou nijak ověřit.

YouTube video

2021
délka: 81 minut
jazyk: angličtina
zdroj: YouTube – Free of Shincheonji

The Shincheonji cult in Singapore | How Cults Influence the Unsuspecting

Shincheonji v Singapuru | Jaký mají sekty vliv na důvěřivé lidi

Dívka ze Singapuru byla po třech měsících studia přesvědčena, že žije ve zcela jedinečném čase, kdy přišel „zaslíbený pastor“. Když pak ale viděla v novinách jeho představitele, byl úplně opačný, než očekávala, což ji zklamalo. Ve videu je mimo jiné zmíněn deník, do kterého si studenti museli každý den psát, co jim běží hlavou, vlastní modlitby, problémy. Učitelé a pastoři, kteří si ho četli, díky němu věděli o svých členech všechno a znali jejich slabiny. Osobní svědectví je doplněno komentářem sociologa (Shane Pereiry), který se věnuje novým náboženským hnutím.   

YouTube video

2020
délka: 10 minut
jazyk: angličtina
zdroj: YouTube – MothershipSG

Reportáž v Křesťanském magazínu o MHL v Praze 2013

Korejský misionář říká: kniha Zjevení mluví o současnosti

V říjnu 2013 navštívil Českou republiku předseda Man Hee Lee. Pořadatelé si bez uvedení názvu hnutí pronajali prostory v komunitním centru na Hájích a uspořádali pravděpodobně první akci Shincheonji u nás. V pozvánkách pro různé lidi se však lišil název akce. Pořadatelé pozvali i redaktora České televize a z akce vznikla krátká reportáž do Křesťanského magazínu. Více o začátcích hnutí v ČR zde.  

2013
délka: 1,5 minuty
jazyk: čeština
zdroj: Česká televize

Religion or cult? HWPL Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light

Neutuchající potlesk!

Několik minut dlouhý aplaus pro přijíždějícího vůdce natočený víceméně náhodným kolemjdoucím.

YouTube video

2017
délka: 9 minut
jazyk: angličtina (univerzální)
zdroj: YouTube –
tonyvera1902

체코에서 퍼지고 있는 신천지 = 한국의 최악의 수출 물품

Rozmach Sinčchondži v Česku – Sinčchondži jako nejhorší korejský vývozní artikl

Pohled české koreanistky. Po obecnějším úvodu o utajenosti, způsobu náboru a předsunutých organizacích vypráví osobní příběh o ztrátě vztahu s blízkou kamarádkou, která se stala členkou Shincheonji. Popisuje, jak postupně mizela z jejího života a mlžila o tom, co dělá. Až po dlouhé době ona a kamarádčina rodina zjistili, že důvodem je pravděpodobně vstup do tohoto hnutí. Říká, že nejděsivější věc na Shincheonji jsou jejich lži. Video vzniklo krátce před tím, než hnutí přiznalo svoji existenci v ČR a někteří členové přestali zapírat příslušnost k němu.

YouTube video

květen 2021
délka: 7 minut
jazyk: korejština, angličtina (tit)
zdroj: YouTube – 체코누나

Příklady oficiální videoprezentace Shincheonji – YouTube

Shincheonji, církev Ježíšova

신천지예수교증거장막성전

Shincheonji Simonstamm

Shincheonji Church of Jesus

New Heaven New Earth TV