Slogan Shincheonji roku 40 (2023): Rok sjednocení se v jedno a dosažení záměru. Netypicky ukázán na veřejnosti.

Slogany roku (2004–2024)

Na začátku každého roku se členové Shincheonji dozví znění nového sloganu, který má charakterizovat nastupující období. Tradičně je slavnostně vyhlašován při půlnoční bohoslužbě na Nový rok. Většina kmenů a poboček (církví) pak má ještě svůj vlastní motivační slogan. Zde je přehled celocírkevních sloganů od roku 2004:

2004 (SCJ 21)
Evangelism Innovation Year

2005 (SCJ 22)
Year of Cell Groups

2006 (SCJ 23)
The Year of Gospel Room (current word room)

2007 (SCJ 24)
The Year of Truth and Peace

2008 (SCJ 25)
The Year of Faith and Victory

2009 (SCJ 26)
The Year of Victory and Growth

2010 (SCJ 27)
The Year of Trumpets of Victory

2011 (SCJ 28)
The Year of 12 Tribe Victory

2012 (SCJ 29)
The Year of Trumpets and Victory of Shincheonji

2013 (SCJ 30) *
The Year of Completion of 144000 in Shincheonji

2014 (SCJ 31) **
The Year of Tribe completion, creation of great multitude in white, Religious Integration and National Assembly

2015 (SCJ 32)
The Year of Unification of Religious Scripture, Creation of Great Multitude in White

2016 (SCJ 33) ***
The Year of Completion of the World Alliance of Religion’s Peace Office (WARP Office)**** and International Law Enactment

2017 (SCJ 34)
The Year of Shincheonji Victory and God Reigns

2018 (SCJ 35)
The Victory of 7th Trumpet
Rok vítězství sedmé polnice

2019 (SCJ 36)
The Victory of 7th Trumpet and the Creation of Great Multitude in White
Rok vítězství sedmé polnice a stvoření zástupu v bílém

2020 (SCJ 37)
The Year of 7th Trumpet, God’s reign and the Completion of Great Multitude in White
Rok Boží vlády, zvuk poslední, sedmé polnice a dokončení vytvoření zástupu v bílém

2021 (SCJ 38)
The Tear of unchanging faith and victory
Rok neměnné víry a vítězství

2022 (SCJ 39)
The Year of the Secrets of Heaven, the Last Trumpet, and the Creation of the Multitude in White 
Rok tajemství království nebeského, poslední polnice a stvoření zástupu v bílém

2023 (SCJ 40)
Year of one heart and unity to complete one goal
Rok sjednocení se v jedno a dosažení záměru

2024 (SCJ 41)
Judgement of Babylon, Year of Victory

Zdroje: reddit.com (příspěvky 1, 2, 3, 4) a archiv bývalých českých členů

___________________________________

POZNÁMKY

Kurzívou uvádíme interní překlady, které se používaly v české pobočce.

* v roce 2013 začala misie v ČR

** v roce 2014 proběhl WARP summit v Jižní Koreji pořádaný „nesouvisející“ organizací HWPL

*** v roce 2016 byla organizací HWPL vyhlášena Deklarace míru a ukončení válek – DPCW

**** zmíněná setkání WARP office pořádá „nesouvisející“ organizace HWPL

Výskyt českých znění: