Aktuality

Zde se snažíme shromažďovat aktuální informace o činnosti hnutí. Není však v našich možnostech sledovat vše. Pokud něco zaznamenáte vy, budeme rádi, když nám napíšete!


 • Slogany roku (2004–2024)
  Na začátku každého roku se členové Shincheonji dozví znění nového sloganu, který má charakterizovat nastupující období. Tradičně je slavnostně vyhlašován při půlnoční bohoslužbě na Nový rok. Většina kmenů a poboček (církví) pak má ještě svůj vlastní motivační slogan. Zde je přehled celocírkevních sloganů od roku 2004:
 • Krátké zprávy
  Stručné zpravodajství ohledně aktuálního dění.
 • Čemu vlastně věřím já? – Předvánoční zamyšlení o Boží blízkosti
  Věřím, že evangelizace je především šíření dobré zprávy, že Bůh je blízko a přichází od něj záchrana všem lidem. Že přichází do sebehroznější situace, i tam, kde dávno vymizela veškerá naděje – a nabízí nový začátek. Tak jako před dvěma tisíci lety, tak jako jednou na konci věků a tak jako právě v tuto chvíli. I letos o Vánocích.
 • Jaké mělo Shincheonji prázdniny?
  Zatímco redakce Bez příkras měla letní prázdniny, děly se kolem Shincheonji velké turbulence. I když samozřejmě nevíme, co se přesně dělo uvnitř hnutí, v médiích téma rezonovalo s nebývalou intenzitou.
 • VŠEM LIDEM – další projekt hnutí Shincheonji, který budí kontroverze
  Před koncem minulého roku byla spuštěna facebooková stránka VŠEM LIDEM, která se prezentuje jako mediální projekt upozorňující na pozitivní zprávy ze světa křesťanství. Na první pohled není poznat, že za ní stojí hnutí Shincheonji, a jejím redaktorům se podařilo získat rozhovory s osobnostmi z různých křesťanských církví nebo s věřícími prezidentskými kandidáty.
 • Pravda a lež v pojetí Shincheonji
  Ačkoliv jsou členové Shincheonji známí tím, že lžou veřejnosti, používají lež při misii a bez mrknutí oka jsou schopni lhát i svým blízkým, oni sami tato nařčení chápou jako nespravedlivá. Ve své hlavě totiž vlastně nelžou. Jak je to možné?
 • Velkolepá promoce a nebeská matematika
  Na sportovním stadionu v Daegu v Jižní Koreji uspořádalo 20. listopadu 2022 hnutí Shincheonji (Nové nebe, nová země) velkolepou akci, kterou prezentuje jako promoci více než 100 000 letošních absolventů svých biblických kurzů. Existují však opodstatněné pochybnosti o tom, že prezentovaná čísla odpovídají skutečnosti.
 • Přispělo HWPL k míru na Filipínách?
  Mírová organizace HWPL tvrdí, že jejich předseda Man Hee Lee dokázal vyjednat na Filipínách mír v dlouholetém ozbrojeném konfliktu mezi znepřátelenými muslimy a křesťany. Teď chce nastolit mír na Ukrajině. Novinář Pavel Vondra, který na Filipínách působil a tamější konflikt dlouhodobě sleduje, uvádí v krátkém rozhovoru věci do kontextu a přináší fakta, která osvětlují skutečnou povahu mírových jednání na Filipínách. S organizací HWPL se tam nikdy nesetkal.
 • Man Hee Lee odsouzen. Co bude dál?
  Man-hee Lee (91), předseda Shincheonji, byl před necelým měsícem pravomocně odsouzen za zpronevěru miliard wonů. Druhý senát Nejvyššího soudu (vrchní soudce Cheon Dae-yeop) potvrdil rozsudek soudu nižší instance, který pana Leeho, obviněného ze zpronevěry podle zákona o specifických hospodářských trestných činech, odsoudil ke třem letům odnětí svobody s podmíněným odkladem výkonu trestu na pět let. Takto Nejvyšší soud rozhodl na základě odvolání, které Man-hee Lee podal.
 • Nové nebe, nová země, nový brand
  Počátkem letních prázdnin začalo hnutí Shincheonji opět měnit tvář své prezentace na internetu. Na sociálních sítích změnilo logo, používá nově český překlad svého názvu (Nové nebe, nová země), vymazalo část starého obsahu na sociálních sítích a změnilo celkové vizuální vyznění. Hnutí upozadilo zmínky o výkladu knihy Zjevení či seminářích s Man Hee Leeem a upřednostnilo pozvánky na akce s moderní grafikou a krátká dynamická videa plná záběrů na nadšené členy. Prostě cool mladá církev.
 • Činnost SCJ pod značkou HWPL
  Aktivita členů Shincheonji pomocí netransparentních metod ani v současné době neustává. Při nabídce biblických kurzů už sice většinou členové název svého hnutí nezapírají, svoji pošramocenou pověst z dob skryté misie však řeší mimo jiné tím, že oslovují politiky a snaží se vybudovat důvěryhodnost alespoň svým přidruženým mírovým organizacím HWPL, IPYG nebo třeba IWPG (vysvětlivky zde). Ačkoliv jsou všechna tato hnutí se Shincheonji přímo propojena (nejen skrze členskou základnu), jejich příslušníci tvrdí, že to tak není, a osloveným politikům se o Shincheonji nezmiňují… (pokračovat ve čtení)
 • Pořádání tiskových konferencí
  Na začátku února 2022 byla prostřednictvím PR servisu ČTK vydána tisková zpráva o uspořádaných tiskových konferencích hnutí Shincheonji. Informace však působí poněkud zmateně. Zpráva informuje o konferenci, která se konala v Africe 28. ledna. Videozáznamy, na něž je v textu odkaz, však neodpovídají ani datem, ani místem konání. První je z Ameriky, druhý pravděpodobně z Filipín (v korejštině) a oba byly zveřejněny před 28. lednem. Je zde také pozvánka na online Evropskou tiskovou konferenci s předsedou Shincheonji pořádanou pod patronátem české pobočky v pátek 18. února 2022. (pokračovat ve čtení)
 • Nové projekty, nové názvy
  Během zimních měsíců oslovují členové Shincheonji veřejnost opět pod novými projekty. Na rozdíl od předchozích let už svou příslušnost k hnutí většinou nezapírají. Jedná se například o tyto názvy: MAKE A WAY creative team (kreativní tým s vlastním YouTube kanálem), projekt AGORA – brána k porozumění (projekt pro „budování spolupráce“ s ostatními církvemi), semináře O krok blíž, Srdce na dlani, Správně vidíme jen srdcem, Iluze svobody, Komunikace se srdcem, Blíž k Božímu srdci, Klíč k poznání Božího srdce apod. (pokračovat ve čtení)
 • První veřejná online bohoslužba
  V neděli 14. listopadu 2021 zveřejnilo Shincheonji na svém facebookovém profilu událost s živým vysíláním nazvaným „Bohoslužba Shincheonji“. Informace o ní se na profilu objevily jen několik hodin před vysíláním. Skutečnost, že hnutí prezentující se jako křesťanská církev nemá veřejné bohoslužby, byla Shincheonji již dříve vytýkána. Pro kontext doplňujeme, že hnutí má pravděpodobně více druhů bohoslužeb. Jedna je určena zájemcům o členství, druhá pak samotným členům. Více např. v článku v Dingiru z roku 2015 (podtitulek Dva typy sborů jedné církve na třetí straně). V popisu události je uvedeno, že bohoslužba se bude konat každou neděli.
 • První veřejný biblický kurz
  Na facebooku Shincheonji byly zveřejněny informace o biblickém kurzu, který začíná 15. listopadu a je rozdělen do 3 úrovní po cca 20−40 lekcích. Do nynějška byly kurzy v Česku pořádány pouze tajně a žádné veřejné pozvánky se nedaly dohledat. Zvaní na ně byli jen lidé, kteří byli pod jinými záminkami osloveni na ulici, v kostele nebo prostřednictvím internetu (důvodem byla např. prosba o vyplnění dotazníku k bakalářské práci). Většinou jim byl kurz doporučen „jakoby náhodou“, jako skvělá příležitost k zodpovězení jejich otázek ohledně křesťanské víry či Bible. Člověk, který na kurzy zval, se často tvářil, že s pořádající organizací nemá nic moc společného. Název hnutí při pozvání nebyl zmiňován, dokonce se ho student nedozvěděl ani po několika týdnech či měsících studia… (pokračovat ve čtení)
 • První veřejné svědectví členů Shincheonji na YouTube
  Na oficiálním YouTube kanále hnutí bylo 4. listopadu 2021 zveřejněno videosvědectví dvou členek Shincheonji, které se představily jako sestry – Eliška a Kája. Takové video je v ČR první svého druhu. Dosud bylo spíše pravidlem, že členové svoji příslušnost k hnutí zapírali či o ní mlžili, a to i v komunikaci se svými blízkými. Již od září někteří členové svoje osobní vyznání zveřejňují na sociálních sítích, nebo v soukromých konverzacích. Sepsané svědectví s sebou také někdy přinesli příslušníci hnutí v rámci říjnové „přímé misie v kostelech“ v neděli 10. 10. 2021 (či okolních dnech) společně s pozvánkou na seminář předsedy. Další zaznívají také na otevřených seminářích přes Zoom… (pokračovat ve čtení)
 • Přímá misie v kostelech
  Okolo neděle 10. října 2021 se konala organizovaná misie členů Shincheonji v křesťanských církvích v různých městech České republiky. Tato situace byla po letech skryté misie poměrně nečekaná. Členové navštěvovali své původní domovské církve – nebo konkrétní duchovní – a přinášeli osobní svědectví o svém vstupu do Shincheonji. Současně zvali kazatele, pastory či kněze na online seminář svého korejského předsedy – Man Hee Leeho. Návštěvu zaregistrovaly jak různé církve evangelikální, tak jednotlivé farnosti římskokatolické církve. Často šlo o bývalé farníky nebo členy sboru, tedy o lidi, kteří měli k místu osobní vazbu. Někteří členové Shincheonji kontaktovali ze stejného důvodu své známé pastory a kněze telefonicky. Níže najdete některé reakce duchovních… (pokračovat ve čtení)
 • Aktivita na YouTube, která záhy mizí
  V rámci postupného „otevírání se veřejnosti“ byl během léta spuštěn oficiální YouTube kanál Shincheonji. Hlavní náplní jsou „živá“ vysílání, z nichž některá zůstávají ke shlédnutí i nadále, jiná krátce po zveřejnění mizí. Vysílání jsou koncipována jako výuková videa a většinou obsahují uvítání, modlitbu, píseň a přednášku lektora. Cílovou skupinou mají být pravděpodobně duchovní z různých křesťanských církví, kteří se prostřednictvím videí mají přesvědčit, že Shincheonji je jediná pravá církev. Přednáška lektora je zpravidla v korejštině a je překládaná do češtiny a angličtiny… (pokračovat ve čtení)
 • Varování před konkrétními IG profily
  Na začátku srpna 2021 vyšel článek s varováním a aktivitě hnutí na stránkách České biskupské konference. Obsahoval mimo jiné názvy některých konkrétních IG profilů, skrz které členové hnutí pod nejrůznějšími záminkami oslovovali ostatní uživatele (zvláště křesťany), aby je po nějaké době pozvali na své biblické kurzy. Některé profily z tohoto seznamu přestaly být po zveřejnění funkční, nebo byly svými uživateli anonymizovány. Vyjádření představitelů dalších církví a jiných osob najdete v sekci Kontext – Názory & komentáře.
 • Článek v Deníku N
  Na začátku srpna 2021 vyšel článek v internetovém Deníku N popisující to, jak probíhají online biblické kurzy Shincheonji. Je to první článek o aktivitách hnutí při probíhající pandemii – tedy po přesunu výhradně do prostředí internetu. Kromě svědectví několika bývalých studentů obsahuje článek také vyjádření člena hnutí Rastislava Čižmára a jeho obhajobu problematických praktik náboru nových členů. (Článek je v placené sekci internetového deníku.) Více novinářských počinů najdete v sekci Kontext – Shincheonji v médiích.
 • Rozesílání emailů církevním představitelům
  První náznaky komunikace Shincheonji s veřejností se začaly objevovat během léta 2021. Na začátku června hnutí rozeslalo různým církevním představitelům nepodepsanou emailovou zprávu, ve kterém sdílelo svérázný dopis od svého korejského předsedy (Man Hee Leeho). Během července a srpna následovaly zprávy pro širší okruh křesťanů, další dva emaily byly totiž směřovány nejen na adresy duchovních, ale také např. pastoračním asistentům v některých farnostech. Toto jsou emaily, které naše redakce získala od příjemců zpráv.