Shincheonji na internetu

PR – prezentace Shincheonji

I když hnutí působí v ČR již řadu let, donedávna se zde nijak veřejně neprezentovalo a veškerá jeho činnost byla skrytá. V polovině roku 2021 začalo dávat o své existenci vědět prostřednictvím velkého množství pozitivních zpráv. Ty však nejsou celistvé a někdy obsahují zavádějící informace. Pro příklad uvádíme některé z platforem prezentace hnutí. (Před zkoumáním těchto projektů doporučujeme pročíst si odkazy z druhého sloupce, nebo se uvést do kontextu v ostatních rubrikách našeho webu.)


shincheonji.cz – české webové stránky založené v polovině roku 2021

shincheonji.info – německé stránky

en4.shincheonji.kr – korejské/anglické webové stránky

hwpl.kr, ipyg.kr – webové stránky přidružených organizací

correctunderstandingofshinchonji.wordpress.com – jeden z neoficiálních webových projektů hnutí, který kopíruje oficiální strategii

!POZOR! exshincheonji.com – webové stránky „bývalých členů“ – tento web má vypadat jako projekt prezentující názory ex-členů. Při bližším zkoumání textů z nich však lze vyčíst, že jde pravděpodobně o výtvor samotné organizace. Vyvolává dojem, že důvody k odchodu byly vlastně nezvládnutím situace ze strany bývalých příslušníků hnutí, protože „žít s Bohem“ na ně kladlo větší nároky, než byli ochotni a schopni zvládnout. Na některých místech lze najít čiré propagační (až propagandistické) úryvky, z jiných je cítit rétorika útočnější než bývá u skutečných bývalých členů. Zdá se, že tato taktika by mohla podpořit dojem pronásledování, aby obhajoba skrývání a klamu byla přesvědčivější.

Tato strategie není ojedinělá, podobným projektem je například Shincheonji Unmasked s podtitulkem Revealing the true face of SCJ . !POZOR!

YOUTUBE & SOCIÁLNÍ SÍTĚ

český YouTube kanál
korejskýanglickýněmecký – …

New Heaven New Earth TV – tento YouTube kanál uvádí, že není oficiálním kanálem Shincheonji. Videa mají bořit předsudky o hnutí. Především jde o „osobní svědectví“ členů (u kterých je vždy upozornění, že nejsou stanoviskem hnutí, a výzva please be respectfull). Podle popisku „se tento kanál věnuje sdílení pravdy a dává lidem volný prostor, aby vyjádřili své zkušenosti se Shincheonji a pohledy na něj“ (přeloženo). V reakcích pod videem bývají desítky pozitivních komentářů.

IG hvnly.ua – „evangelizační“ profil v ukrajinštině, který provozuje hnutí Shincheonji, v popisku stojí „Youth Prague“

český IG profil
slovenskýanglickýněmecký

český FB profil
slovenskýanglickýaustralský

PŘIDRUŽENÉ A ZÁSTUPNÉ INICIATIVY

hwpl.cz – oficiální české stránky HWPL zprovozněné na jaře 2022

český IG profil HWPL
francouzskýfilipínskýrakouský

český IG profil IPYG (dříve zde)
australskýkorejskýindonéský

YouTube Make a way creative team – jeden z českých přidružených projektů zaměřující se na kulturu

IG hvnly.memes – účet s podtitulkem křesťanské memes – Jen tak pro zábavu, za kterým stojí členové Shincheonji, aniž je to na první pohled zřejmé

IG (podcast) Humans of God – další projekt členů Shincheonji, ve kterém souvislost s hnutím přímo neuvádějí. S popiskem: Začínající a opravdu unikátní pořad, ve kterém (ne)věřící lidé sdílí svůj příběh, svoji cestu a své osudy.

IG hog.cz (Humans of Gof) – pod stejným názvem prezentují členové Shincheonji i další projekt s jiným zaměřením

IG okrok_bliz – nabídka online kurzů s tématem sebepoznání apod

FB VŠEM LIDEM – facebooková stránka provozovaná hnutím Nové nebe nová země, Shincheonji s tímto popiskem: Mediální projekt pro sdílení zpráv a událostí ze světa křesťanství v České republice a zahraničí. Zprávy o různých církvích, ekumenických či charitativních událostech se mísí se články o úspěších hnutí Shincheonji. (Založení této stránky je poměrně nekoncepčním krokem vzhledem ke vztahu Shincheonji ke křesťanství.)

…a mnoho dalších stále nově vznikajících a zanikajících projektů…

Doplňování
informačního deficitu

V době, kdy se o hnutí v ČR nevědělo téměř nic, začaly kromě občasných článků v médiích vznikat i úzce zaměřené informační projekty. Podobné odkazy lze najít i v zahraničí, jelikož hnutí používá v různých zemích podobné strategie.


info.dingir.cz – v náboženském infoservisu Dingir vyšly už desítky článků pokrývající různé aspekty hnutí Shincheonji.

scjinfo.cz – informační portál o SCJ založený v roce 2019. Zahrnuje základní informace o hnutí, nabízí zkušenosti lidí z Česka i zahraničí, vhled do taktik náboru nových členů, detailní popis průběhu biblických kurzů (z offline éry) či třeba zamyšlení nad tím, proč to celé funguje.

sosoni.estranky.cz – základní přehled o hnutí, který vznikl už v roce 2018 a stal se jedním z prvních českojazyčných zdrojů. Dají se zde najít např. mechanismy náboru a udržování členů nebo základní informace o věrouce a organizaci.

Za zmínku stojí i článek na české Wikipedii.

shincheonji.sk – po vypršení platnosti domény v září 2023 se na webových stránkách slovenské pobočky SCJ objevil český protisektářsky zaměřený obsah s třaskavými tématy.

shinchonjiandthebible.blogspot.com – projekt založený skupinou lidí z USA, kteří mají v rodině několik příslušníků SCJ. Kromě detailních analýz biblických výkladů, které jsou stěžejním obsahem, se web věnuje i zamyšlení nad způsobem výkladu Bible, podvodným praktikám a jejich obhajobě, obsahuje i odkazy na anglické podcasty nebo podrobné svědectví bývalého člena.

shincheonji360.blogspot.com – sbírka nejrůznějšího materiálu o Shincheonji v angličtině. Významnou součást tvoří překlady aktuálních článků z korejských médií. Lze tu najít i několik svědectví bývalých členů či komentáře k doktrínám hnutí.

examiningthescj.com – web založený koncem roku 2022 shromažďující obsah (především videa) k tématu věrouky, misijní metody a další informace, které Shincheonji před veřejností skrývá

doublethink.co.za – v současnosti nefunkční informativní web o hnutí od bývalých členů z Jihoafrické republiky. Název odvozen od nutně podvojného myšlení členů, kteří chtějí fungovat v hnutí a společnosti současně.

cityonahill.co.nz/scj – informativní stránka o působení hnutí Shincheonji na Novém Zélandu (na webu evangelické církve)

What it Took for me to Leave (Co mě donutilo odejít) – dokument, jehož autorem je bývalý člen, který se systematicky zamýšlí nad (ne)konzistentností učení Shincheonji. Zveřejňuje v něm mnoho interních informací. Má i vlastní YT kanál (little bird – viz níže)

YOUTUBE & SOCIÁLNÍ SÍTĚ

YT Stella Kang – bývalá členka podrobně vypráví o své cestě hnutím včetně problémů, se kterými se potýkala

YT Free of Shincheonji – kanál zahrnující mnoho svědectví z různých zemí a další videa poskytující kontext

YT Pieces 4 peace – bývalá členka Shincheonji a HWPL z Jižní Koreje dává nahlédnout do činnosti organizace ze všech možných stran. Ve svých videích mimo jiné velmi názorně vysvětluje metody, se kterými se v SCJ setkala.

YT exCited – německý podcast bývalých členů

YT Shincheonji Sceptic – kanál založený v prosinci 2021 bývalým instruktorem z Jihoafrické republiky, který byl v Shincheonji 7 let. Dle svých slov na něm chce zkoumat učení SCJ za pomoci kritického myšlení, které podle něj v Shincheonji chybí. Kanál se postupně plní dalšími svědectvími dlouholetých členů SCJ.

YT little bird – bývalý člen, který strávil v Shincheonji asi 3,5 roku rozebírá důvody svého odchodu. Věnuje se psychologické stránce i problémům v doktrínách hnutí.

YT 종말론사무소 – korejský kanál věnující se různým aspektům činnosti hnutí. Některá videa jsou přeložena do angličtiny.

IG pozor_sekta – účet, který zveřejňuje info zejména o metodách skryté online misie od léta 2021. Varoval před více než 100 profily, prostřednictvím kterých členové pod různými záminkami oslovovali své potenciální studenty

IG shincheonji.by.mi.dali.ban – účet, který prostřednictvím memů upozorňuje na problematické metody hnutí nebo kontroverzní prvky jeho učení

IG apostle_of_christ._ – anglický protisektářsky zaměřený účet, na němž se dají najít různá varování, ale i rozbory SCJ učení

REDDIT r/Shincheonji – anglické vlákno diskuzní sociální sítě reddit, kde bývalí členové a další zainteresované osoby sdílejí své příběhy s hnutím, pokládají otázky a poskytují si informace o učení, náborových a udržovacích metodách hnutí i o aktuálních událostech. Do diskuzí se občas zapojují i současní členové