Komunikace nečlena se členem

Mnoho rodin se v souvislosti se Shincheonji dostalo do svízelné situace. Zejména proto, že jejich blízcí své členství v hnutí (podle instrukcí) zatajovali, popírali nebo kolem něj mlžili. To se začalo měnit v roce 2021, kdy se hnutí částečně otevřelo veřejnosti a jedním z průvodních jevů u mnoha členů bylo naopak hrdé přiznávání příslušnosti k němu. Komunikaci v rodinách to v určitém smyslu usnadnilo, ale neznamená to, že se vše dalo do pořádku. Setkání členů s nečleny někdy připomínají scény ze situační komedie. Velmi vřelá atmosféra je protkána poněkud absurdními momenty. Zde je proto pár tipů pro komunikaci nečlena se členem.

Dobrý vztah bez ohledu na okolnosti

V první řadě se snažte budovat dobré vztahy. Lehko se to řekne, hůř uvádí do praxe. Copak je to možné? Je úplně jiný, než býval! Vůbec nás neposlouchá! Přetvařuje se, lže a klame – a myslí si, že je to v pořádku! I přes to všechno je bezpodmínečná láska to nejlepší, co mu můžete nabídnout. Neznamená to, že kolem něj musíte chodit po špičkách a vyhýbat se jakýmkoli konfliktním situacím. Spíš mu dávejte na vědomí, že ho vždycky rádi uvidíte, budete mu rádi naslouchat ohledně toho, co prožívá, sdílet s ním radost z věcí, které máte společné, apod. I kdyby sám kontakt přerušil či omezil, měl by vědět, že z vaší strany jsou dveře stále otevřené. Pokud to tak je.

Proviní-li se někdo na tobě, ihned přemýšlej o tom, jaké měl představy o dobru nebo zlu, když se provinil; neboť jakmile to vyzkoumáš, budeš ho litovat a nebudeš se ani divit a hněvat. Buďto totiž i ty sám dosud pokládáš za dobro totéž, co on, nebo něco jiného podobného; musíš mu tedy odpustit. Jestli už nepokládáš takové věci za dobro a zlo, tím spíše budeš shovívavý k chybujícímu.“ 

Marcus Aurelius: Hovory k sobě (2. st. n. l.)

Exkurze do smýšlení člena

Co se může v hlavě šťastných členů Shincheonji odehrávat? Například toto: Konečně našli to, co v životě hledali! Objevili vzácný poklad – a někdo jim ho chce ukrást! Musí ho střežit stůj co stůj. Nalezli pravdu – a největší hřích by byl, kdyby se jí vzdali. Chtějí žít s Bohem – a protože věří, že jeho vůle je, aby všichni dobří lidé spolu žili šťastně v Shincheonji, tak ty, kteří jim v tom chtějí zabránit, logicky posílá satan. A kvůli této duchovní válce je to někdy opravdu náročné, ale důležité je bojovat do posledních sil!

Tudíž jdete-li proti tomu, co členové považují za Boží slovo, jste automaticky pronásledovatelé a pracuje skrze vás zlý duch. A co hůř, možná jste duchovně mrtví. Jakmile vaše setkání skončí, budou mít tendenci se „očišťovat“ od vašeho působení. S tím je třeba počítat. Na druhou stranu i oni byli předtím ve stejné situaci – a přesto jim Bůh „dal šanci“. Věří tedy, že i vy můžete jednou „vstát z mrtvých“ a přijmout tuto „Boží nabídku“. Zároveň se učí, že mají odpouštět i svým nepřátelům a těm, kteří je „pronásledují“. Toto přesvědčení se jeví u hnutí Shincheonji jako velmi silné. Můžete být vděční, že např. vztah k rodičům není tak radikální jako u scientologů, kteří své rodiče považují za pouhé „zploditele“, od nichž je třeba se rázně oddělit v případě, že se stanou potenciálním zdrojem potíží. Shincheonji věří, že Bůh nějakým způsobem pracuje i v životech lidí mimo Shincheonji (ale jediná správná odpověď člověka na toto působení je samozřejmě pokoření se, přijetí jejich pojetí Bible a následný vstup do Shincheonji).

To však neznamená, že členové nemají žádné nezodpovězené otázky a pochybnosti. Dokážou však v Bibli najít „ty správné“ verše a interpretovat je tak, aby podpořily rétoriku hnutí. A veškeré jiné myšlenky považují za hřích, pokud odvádí od přijatého přesvědčení, a věří, že je třeba se před Bohem pokořit a tyto těžkosti překonávat. „Naštěstí“ se však můžou opřít o ostatní členy hnutí, kteří je v tom nikdy nenechají samotné a jdou na této těžké cestě s nimi.

Je tedy zřejmé, že příslušníci Shincheonji jsou přesvědčeni (či přesvědčováni), že dělají to nejlepší, co můžou. Pomáhají Bohu naplnit jeho vůli. Zároveň cítí ve společenství velkou sociální oporu, což jim pomáhá překonávat nesnáze v podobě pochybností a „útoků“ zvenčí.

Rozhovory o tématech souvisejících se Shincheonji

Cílem komunikace se členem by nemělo být „dostat ho stůj co stůj ze sekty“ či snad „vrátit zpátky do původní církve“ nebo „ukázat mu, že věří špatně.“ Dialog by měl vést spíše ke vzájemnému porozumění, při kterém je potřeba druhému naslouchat, jak prožívá věci, které se mu dějí, případně pokusit se nahlédnout na věci, které se staly.

Jinak řečeno, je kontraproduktivní myslet si, že druhého člověka přesvědčíte zjevnými argumenty. Je potřeba trpělivost, snaha o pochopení a hledání společné cesty…

Pokud se od cíle „dostat ho ze sekty“ nemůžete oprostit, zkuste se zamyslet nad tím, co je za tímto vaším přáním. Proč nechcete, aby tam zůstal? Týká se to vašeho vztahu k této osobě? (Např. máte ho rádi a nechcete, aby ho někdo brzdil v rozvoji, nutil lhát či zneužíval…?) Zkuste si to co nejjasněji zformulovat – a soustředit se na tento vyšší cíl. Členové Shincheonji jsou totiž přesvědčeni, že za tímto vaším přáním je ve skutečnosti touha satana odvést ho (skrze vás) od pravé cesty, od Božího slova a od Boha samotného. Nezavdejte jim důvod „potvrdit si“, že to tak ve vašem konkrétním případě opravdu je.

Je logické, že pokud je váš blízký v nějaké tajemné organizaci, snažíte se o ní zjistit, co se dá. Informace z internetu však nepoužívejte jako podklady pro své argumenty, ale spíše jako zdroj témat, o kterých se můžete bavit, a inspiraci pro hledání vzájemného pochopení. A buďte k nalezeným informacím zdravě kritičtí (k informacím z našeho webu nevyjímaje).

Obecně se dá říci, že nemá cenu komukoliv (a dospělému člověku zvláště) cokoli „vtloukat do hlavy, jak je to správně“. V rozhovorech (nejen) o duchovní stránce života můžou tyto snahy dokonce komunikaci úplně zablokovat. Efektivnější cesta je sdílet se o tom, co kdo prožívá, a podpořit samostatné uvažování (vzbudit kritické přemýšlení).

Je nesmyslné si myslet, že jeden rozhovor změní jeho náhled na věc. Místo tohoto přání se spíše soustřeďte na snahu pochopit, co prožívá, a místo argumentů pokládejte otázky.

Prakticky o komunikaci

Vyvarujte se argumentačním faulům. Vyskytují se v mezilidské komunikaci častěji, než se může zdát.

Přemýšlejte o tom, zda vám jde v komunikaci více o nějaký konkrétní výsledek, nebo o vztah (viz poziční x principiální vyjednání ve videu níže)

Nenechte s sebou manipulovat. A zároveň nezapomeňte, že vzájemný sociální vliv je do jisté míry normální.

Buďte laskaví a nezraňujte. (Člověk, který vstoupil do takového hnutí, má svých zranění dost.)

Při dlouhodobém kontaktu s hnutím dochází u jeho členů k posouvání významů slov (někdy se tomuto jevu říká loaded language, Shincheonji to nazývá nebeským jazykem). Pro pár příkladů nakoukněte do našeho slovníčku. Ujišťujte se proto, že mluvíte o tom samém.

Počítejte s tím, že vaši komunikaci může později probírat se svými nadřízenými.

Chcete-li se se členy bavit o víře, buďte připraveni. Pojmenujte si předtím sami pro sebe, kým je pro vás Ježíš, čím je důležitá Bible a co znamená křesťanství. Nebo proč (ne)věříte tomu, čemu (ne)věříte. Zároveň mějte na paměti, že nevadí, že nedokážete odpovědět na všechny otázky ohledně lidského života a fungování světa.

(Připravte se například na otázky: Jaký je důkaz existence Boha? Jak se můžeme v dnešní době s Bohem setkávat? Proč je křesťanství nejlepší? V čem se Bible liší od jiných náboženských spisů? Proč byl Ježíš mesiáš? Kdo je satan? Podle čeho rozeznáváme dobro a zlo? …)

PROČ NÁM NEZÁLEŽÍ NA FAKTECH?

Toto krátké video může být užitečnou nápovědou pro všechny, kteří se potřebují domluvit s člověkem z opačné názorové skupiny.

VYJEDNÁVÁNÍ JAKO SPOLEČNÁ CESTA

Pokud nevíte, jaký je rozdíl mezi vyjednáváním a manipulací, vřele doporučujeme toto video. Vyjednávání zde není představeno jako způsob, jak druhého převálcovat, ale jako cesta k nalezení nejlepšího společného řešení.

YouTube video

Co nemá cenu

  • Přesvědčovat členy, že Shincheonji je sekta. Jsou na to systematicky připravováni, vědí, že si to o nich lidi myslí, ale podle jejich významu slova jsou sektami naopak všichni ostatní. Navíc používání slova sekta vzbuzuje dojem radikálního odsouzení a v očích členů Shincheonji také pronásledování.
  • Vysmívat se konkrétním článkům víry. I když vás možná skličuje přesvědčení, že uvěřili něčemu, co jim na cestě k Bohu nepomáhá, máme zde náboženskou svobodu a na tu jsou oni extrémně citliví. Můžete si cestu k dialogu zbytečně zavřít. Veškeré útoky považují za pronásledování, což je utvrzuje v přesvědčení, že stejně jako první křesťané musí svou víru obhájit stůj co stůj. Samozřejmě, pokud jsou tomu obě strany otevřené, tématu se nevyhýbejte. Jen to zkuste bez osobních útoků.
  • Snažit se jim dokázat, že znáte pravdu a oni ne. Opravdu si to myslíte? Nepřistupte na tuto hru. Takové diskuze k ničemu nevedou.
  • Myslet si, že jim někdo vymyl mozek a veškerá jejich rozhodnutí jsou nedobrovolná. I kdyby to tak bylo, oni si to nemyslí. Sociální vlivy uvnitř takových skupin jsou extrémně silné a je zřejmé, že by se člověk bez nich choval jinak, ale situace je opravdu složitější. Od tohoto dříve oblíbeného termínu dávají odborníci ruce pryč už poměrně dlouho. Více o sociálním vlivu se dočtete např. v tomto článku. Mimochodem, je dobré si připustit, že i vy jste manipulovatelní.
  • Debatovat dlouhé hodiny nad tím, co znamená který pojem v knize Zjevení. Jejich systém výkladu Bible je jiný, než se učí současní biblisté. Shincheonji věří, že bez otevřeného slova, které jejich předseda obdržel skrze anděla přímo od Ježíše, nemůžete pravé významy v Bibli nikdy pochopit. A jen tak na okraj, klíč k pochopení křesťanství není v knize Zjevení, ale v evangeliu.
  • Snažit se pochopit celé jejich učení. Je dobře, že se zajímáte o to, co je pro vašeho blízkého tak podstatné. Ale snažit se pochopit všechno od A do Z zabere velmi mnoho času a energie – a výsledky jsou značně nejisté. Konkrétní prvky učení většinou nakonec nejsou tím, co členy v hnutí drží, větší faktor hrají sociální vztahy a duchovní potřeby. Pokud nastoupíte do kurzu (což je nyní nově možné), pořád jste podporováni v tom, abyste pokračovali, protože k pochopení můžete dojít jen při postupném poznávání tak, jak vám ho servírují oni. V určitém bodě je pro pokračování nutná opravdová oddanost. Základy víry vám prozradí až na konci – jestli vůbec.
  • Žadonit o přízeň a slibovat hory doly, když „se vrátí“. Neslibujte věci, které předem víte, že nesplníte. Buďte důvěryhodní. Členové musí vědět, že se na vás můžou spolehnout. Nemanipulujte a nechávejte druhým svobodu. I když oni dělají pravý opak. A pojmenovávejte věci pravými jmény. Nenechte se přesvědčit o tom, že duchovní život znamená stát na jedné nebo druhé straně barikády. Berte ho jako proces, cestu, růst.
  • Myslet si, že výstupem z hnutí se všechny problémy vyřeší. Každý člověk má nějaké problémy. Existence vnitřních zranění je často faktorem, který ke vstupu do hnutí nepřímo vedl. Je bláhové si myslet, že když člen z hnutí vystoupí, všechny potíže rázem zmizí. Členové se uvnitř často cítí šťastni právě proto, že mají pocit, že jim Shincheonji pomohlo mnohé problémy vyřešit. (Např. už nemusí nést tak velkou tíži nejistoty, viny, nebo zodpovědnosti za rozhodování.) Výstup z takového hnutí může být velmi dlouhá a trnitá cesta, při které si člověk prochází nejen velkými pochybnostmi o tom, zda opravdu nezrazuje Boha a nezavírá si cestu do nebe, ale také ztrátou důvěry v lidi, zklamáním, zmatením, sebeobviňováním a pocity ponížení nebo výčitkami vůči Bohu, sobě i druhým lidem. Je jisté, že pokud se do této fáze dostanou, právě tehdy vás budou nejvíce potřebovat.

Další tipy

Článek Změňte nejdřív sebe určený pro rodiče členů nových náboženských hnutí.

Video Welcoming SCJ’s ‘Open Recruitment’ (Přivítejte „Otevřenou misii“ SCJ), které se zamýšlí nad tím, jak reagovat v současné situaci, kdy se členové začínají k hnutí hrdě hlásit (korejsky s anglickými titulky).

Audio I had conversation with my mom (Popovídala jsem si s mamkou) – autentický rozhovor bývalé členky a její matky o tom, jak prožívaly dobu, kdy dcera byla v Shincheonji (korejsky s anglickými titulky).

Pokud není komunikace možná…

Cílem tohoto článku rozhodně není lakovat svět na růžovo. Víme, že komunikace mezi členem a nečlenem je mnohdy nesmírně obtížná a v některých situacích přímo nemožná. Neupněte se proto jen na ni, snažte se obecně vycházet s lidmi a mít je rádi jako sami sebe. Buďte dobrým člověkem a pomáhejte lidem kolem sebe. Pokud z nějakého důvodu není ve vašich možnostech být nablízku tomuto konkrétnímu člověku, buďte nablízku jiným potřebným a doufejte, že jiný dobrý člověk bude nablízku jemu.

Související článek: Pravda a lež v pojetí Shincheonji