HWPL IPYG IWPG DPCW Shincheonji Sinčchondži

Činnost SCJ pod značkou HWPL

Aktivita členů Shincheonji pomocí netransparentních metod ani v současné době neustává. Při nabídce biblických kurzů už sice většinou členové název svého hnutí nezapírají, svoji pošramocenou pověst z dob skryté misie však řeší mimo jiné tím, že oslovují politiky a snaží se vybudovat důvěryhodnost alespoň svým přidruženým mírovým organizacím HWPL, IPYG nebo třeba IWPG (vysvětlivky zde). Ačkoliv jsou všechna tato hnutí se Shincheonji přímo propojena (nejen skrze členskou základnu), jejich příslušníci tvrdí, že to tak není, a osloveným politikům se o Shincheonji nezmiňují. Pokud si někdo informace sám dohledá a podiví se, že předseda HWPL stojí přeci zároveň i v čele náboženského hnutí Shincheonji, dostane se mu vysvětlení, že Man Hee Lee je jediným styčným bodem mezi těmito dvěma organizacemi a jeho náboženská aktivita se do mírových iniciativ nijak nepromítá.

Před pár dny vyšel v Deníku N článekpodcast, který popisuje nedávné konkrétní případy spolupráce českých politiků se členy SCJ. Např. senátor Josef Klement zaštítil výstavu Síla mého hlasu, kterou pořádalo hnutí HWPL. Od pořadatelů informaci o propojení HWPL se Shincheonji nedostal: „Do takového detailu jsme nešli. To by pak naše spolupráce asi nedopadla tak, jak dopadla…“ řekl pro Deník N. Podobnou zkušenost má i Petr Hejma, starosta Prahy 1, který podpořil hnutí HWPL proslovem na akci Peace Walk 25. května 2022. „Představili se mi jako skupina mladých, která chce bojovat za mír.“ Ani jeden z politiků si původ korejského hnutí a jeho napojení na kontroverzní náboženskou skupinu neověřoval.

Zajímavost:

Na stránkách PROTEXTu ČTK lze najít (k datu 20.5.2022):

  • 6 zaplacených tiskových zpráv od zadavatele Shincheonji
  • 42 zaplacených tiskových zpráv od zadavatele HWPL (z toho 10 je o Shincheonji)

více v sekci Shincheonji v médiích

Členové hnutí se také – stejně jako jeho předseda Man Hee Lee – rádi fotí s politiky a známými osobnostmi. V minulosti se jim tímto způsobem podařilo pro kampaň využít například i slovenskou prezidentku. Její komunikační odbor se ke vzniklé fotce vyjádřil pro Denník Postoj takto: „Prezidentka sa počas svojich ciest po regiónoch veľmi často fotografuje s ľuďmi, ktorí ju o to požiadajú, aj pri náhodných stretnutiach na ulici. Počas fotografovania v Žiline jej neplánovane odovzdali aj Mierový list mládeže. Prezidentka však nemá absolútne žiaden kontakt s cirkevnou organizáciou HWPL.“

Strategii budování důvěryhodnosti skrze ušlechtilé aktivity mírových hnutí využívá Shincheonji už mnoho let. Popisuje ji např. tento německý článek z roku 2015.

A proč vůbec členové hnutí vystupují pod hlavičkou tolika různých organizací?

Je zřejmé, že pokud by oslovovali politiky přímo pod hlavičkou Shincheonji, spolupráce by se asi moc často nedočkali. Internetové vyhledávače při zadání názvu hnutí kromě velkého množství propagačních článků odhalí i informace o skryté misii, kontroverzních náborových metodách a používání zjevných lží.

Navíc spolupráce s jakoukoli náboženskou skupinou je pro politické představitele mnohem méně atraktivní než podpora mírových iniciativ. „Z prezentací těchto organizací [HWPL, IPYG, IWPG] se zdá, že slouží především k pořádání konferencí a společenských, sportovních a kulturních akcí, které šíří „nebeskou kulturu“. I někteří čeští náboženští, političtí a kulturní představitelé tak byli například pozváni na summit Světové aliance náboženství za mír, pořádaný v září 2014 v Soulu organizací HWPL. Takové akce a např. i deklarace ve prospěch sjednocení korejských států dovolují Man Hee Leeovi, aby vystupoval jako mírotvorce a setkával se s politiky a dalšími známými osobnostmi,“ vysvětluje religionista Zdeněk Vojtíšek v článku z roku 2015. O propojení mírových organizací a Shincheonji se zmiňuje i v tomto článku z roku 2018.

Nicméně jasnou odpověď na otázku po motivech takového jednání nemáme (a asi ani nikdy mít nebudeme). Informace tohoto typu si členové – celkem pochopitelně – střeží pouze sami pro sebe.

Na druhou stranu je třeba dodat, že členové Shincheonji nechápou mírové iniciativy pouze jako nějakou záminku k protlačování své víry. Touha po míru je jistě jejich opravdovou hodnotou (ostatně, kdo z lidí by toužil po válce…?). Podle jejich specifické zvěsti (kterou prý obdržel Man Hee Lee přímo od nejvyššího zdroje) však celosvětový mír může být uskutečněn právě tehdy, když všichni lidé přijmou svědectví předsedy Shincheonji o novém nebi a nové zemi…

Svou zkušenost s hnutím HWPL a podrobné informace o tom, jak propojení organizací funguje, popisuje i autorka tohoto videa, která byla členkou Shincheonji i HWPL v Jižní Koreji několik let.

YouTube video