Nové nebe, nová země, nový brand

Počátkem letních prázdnin začalo hnutí Shincheonji opět měnit tvář své prezentace na internetu. Na sociálních sítích změnilo logo, používá nově český překlad svého názvu (Nové nebe, nová země), vymazalo část starého obsahu na sociálních sítích a změnilo celkové vizuální vyznění. Hnutí upozadilo zmínky o výkladu knihy Zjevení či seminářích s Man Hee Leeem a upřednostnilo pozvánky na akce s moderní grafikou a krátká dynamická videa plná záběrů na nadšené členy. Prostě cool mladá církev.

S občasnou nečekanou změnou strategie přichází hnutí Shincheonji nepravidelně už od začátku svého působení (v ČR cca 2013). Falešné záminky k získání kontaktu při oslovování lidí na ulici se měnily, jakmile vešly v přílišnou známost (více zde). Názvy organizací, které údajně zaštiťovaly “seberozvojové” či “psychologické” semináře stejně jako “ekumenické biblické kurzy”, hnutí přestalo používat v momentě, kdy internetové vyhledávače prozradily jejich spojitost se Shincheonji. Nejvýraznější změna strategie hnutí nastala v polovině roku 2021, kdy Shincheonji přiznalo svoji existenci a začalo se naopak intenzivně propagovat.

Na nově vzniklých sociálních sítích se v té době objevovaly pozvánky na akce (většinou přes Zoom), na YouTube kanále se vysílaly semináře, které měly vysvětlit některé části učení. Tiskové zprávy, vydávané prostřednictvím Protextu ČTK ukazovaly Shincheonji jako laskavou, rostoucí, ale bohužel pronásledovanou církev a HWPL jako organizaci, která významně přispívá k celosvětovému míru. Nyní to vypadá, že přichází opět nová éra.

REBRANDING:

„Při rebrandingu dochází nejen ke změně jména značky, ale ke kompletní změně, která může obsahovat novou grafickou výbavu, logo, slogan, ale také nové zaměření značky nebo novou filosofii, se kterou přistupuje značka k trhu, ke svým zákazníkům a také zaměstnancům.“

(zdroj: focus-age.cz)

Změna loga a názvu

18. července Shincheonji v České republice změnilo na sociálních sítích svůj profilový obrázek. Původní žluté logo se znakem Shincheonji tak nahradilo prosté „scj“ na bílém pozadí. Žlutá barva v logu přitom odkazovala na Šimonův kmen, jeden ze 12 kmenů Shincheonji, pod který spadají čeští členové.

Shincheonji je po celém světě silně centralizovaná organizace, což se odráží nejen ve vedení jednotlivých skupin v konkrétních zemích, ale právě i v jednotném vizuálu. Tendence takto se „odtrhnout“ od původní grafiky, ve které logo znázorňuje nebeské království na základě jeho popisu v knize Zjevení (tedy Nové nebe, novou zemi), je tedy poměrně nečekaná. K tomuto rebrandingovému kroku totiž v okolních zemích (zatím?) nedošlo – ani třeba  na Slovensku, které je s českou „pobočkou“ úzce propojeno. Prostou zkratku SCJ nicméně v logu používá třeba Shincheonji v Berlíně, kde ale stále pracují s oranžovou barvou kmene Matouš, k němuž náleží.

Další zásadnější změnou je i nový oficiální název na sociálních sítích (FB, IG, YT): původní Shincheonji, církev Ježíšovu, nahradilo Nové nebe, nová země – Shincheonji.

Proměna je to logická. Pokud chce být hnutí přitažlivé pro mladé české členy, koreo-centrismus a nezapamatovatelný název Sinčchondži / Shincheonji mu nehraje příliš do karet. Navíc po zadání Shincheonji nebo Sinčchondži do internetových vyhledávačů se objeví množství kritických článků. S pojmem Nové nebe, nová země je situace jiná…

Porovnání české, slovenské a dalších facebookových stránek hnutí

Změna obsahu na sociálních sítích

Kromě názvu a loga proběhla také velká proměna českých sociálních sítí Shincheonji. Hned na první pohled je patrné, že došlo k „vyčištění“ sítí od grafického chaosu, který nesl jasnou korejskou estetiku. Šlo o infografiky s informacemi o Shincheonji, v poslední době především o pozvánky na apokalyptické semináře, které byly vysílány veřejně na YouTube, nebo třeba na kanálu regionální Televize Fonka Příbram. Současná grafika je aktuální, moderní, dynamická a velmi působivá. Žlutou barvu Šimonova kmene nyní cituje nenásilně (například jde o obrázek slunce v jedné z infografik, méně agresivní podklad v nových odstínech žluté a podobně).

Příspěvek na „staré“ verzi instagramu hnutí z října 2021

Zajímavé je, že s touto změnou přišlo i obsahové pročištění sociálních sítí Shincheonji – na Instagramu zmizely všechny předchozí příspěvky, nejstarší příspěvek je nyní z 12. července 2022. To je v případě „církve“ velmi zvláštní postup, zvlášť když jde o smazání příspěvků odkazujících k učení a výkladu Bible. V srpnu pak na Instagramu došlo také k přejmenování celého účtu – novým uživatelským jménem se stalo scj.cz

Omezení komentářů

Zároveň těsně po zveřejnění nového obsahu na instagramu omezilo hnutí možnost příspěvky komentovat. Trochu paradoxní to bylo například u videa s otázkou Co je pro tebe svoboda?, v němž vystupují členové SCJ. Pod videem byla výzva „Napište do komentáře, co pro vás znamená svoboda!“, ale příspěvek komentovat nešlo. (Edit: V době vydání článku zmíněný ig příspěvek již komentovat lze.) Nadšené komentáře pouze od členů SCJ jsou ostatně celosvětovým fenoménem hnutí, ať už jde o posty na sociálních sítích nebo videa na YouTube.

Zdá se, že se Shincheonji snaží udělat další progresivní krok směrem k mladé křesťanské generaci, která je z ostatních církví, křesťanských festivalů, worshipových setkání nebo campů zvyklá na poněkud otevřenější a uvolněnější přístup. Shincheonji u nás v době pandemie podchytilo hlad po společenství a setkávání velmi slibně, nyní však musí obstát mezi velmi silnou a živou konkurencí. Vždy je ale potřeba hledat, co se za moderním vizuálem, nadšenými úsměvy nebo lákavými akcemi ve skutečnosti skrývá a jaké hodnoty společenství vyznává. Což platí samozřejmě i pro všechny ostatní církve a náboženská hnutí…


Články k tématu

ODCHYLKY OD KŘESŤANSTVÍ

SLOVNÍČEK POJMŮ

STŘÍPKY O FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE