Házet perly sviním

Co jsou podle Shincheonji perly či poklad? A kdo jsou svině?

Bývalá studentka biblických kurzů vypráví své poznatky ze studia takto:

„Říkali nám, že nemáme házet perly sviním – tedy že máme skrývat slovo pravdy před lidmi, kteří na něj nemají kapacitu, kteří nemají to správně nastavené srdce… Když se k takovým lidem slovo dostane, rozdupou ho stejně, jako ty svině rozdupaly perly.

A pokud vidíme, že se lidi vrací k tomu, čemu věřili před tím, než přišli na kurzy, je to stejné jako když psi jedí své vlastní zvratky. Tito lidé si neumí vážit té vzácné perly, která jim byla dána. My máme tento poklad především chránit ve svém srdci! A pokud bychom ho přáli i někomu jinému, neměli jsme ho hned zvát na biblické kurzy, měli jsme o tom člověku raději říct evangelistce, aby vymyslela, jakým způsobem ho oslovíme. Také mi radili konkrétní formulace, které mám a nemám používat, abych toho člověka přiměla k hovoru s evangelistkou a neprozradila při tom víc, než je nutné.“

Mt 7,6

Nedávejte psům, co je svaté, a neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapaly, neotočily se a neroztrhaly vás.
Český studijní překlad

Mt 13,44-46

Království Nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl; a z radosti nad ním jde a prodává všechno, co má, a kupuje ono pole. Království Nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocennou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupil ji.
Český studijní překlad

2Pt 2,20-22

Jestliže totiž ti, kteří unikli poskvrnám světa poznáním [našeho] Pána a Zachránce Ježíše Krista, se znovu do nich zapletou a podlehnou jim, jsou jejich poslední věci horší než první. Bylo by pro ně lépe, kdyby nepoznali cestu spravedlnosti, než když ji poznali, a odvrátili se od svatého přikázání, které jim bylo předáno. Přihodilo se jim to, co říká toto pravdivé přísloví: „Pes se vrátil k vlastnímu vývratku“ a umytá svině se opět válí v bahně.
Český studijní překlad

Video k tématu

Tentokrát místo textu nabízíme podcast ze série Vtipy v Bibli od Dalimila Staňka z Církve bratrské: