Přímá misie v kostelech

20. 10. 2021 (tento text byl publikován až se spuštěním webu v březnu 2022)

Okolo neděle 10. října 2021 se konala organizovaná misie členů Shincheonji v křesťanských církvích v různých městech České republiky. Tato situace byla po letech skryté misie poměrně nečekaná. Členové navštěvovali své původní domovské církve – nebo konkrétní duchovní – a přinášeli osobní svědectví o svém vstupu do Shincheonji. Současně zvali kazatele, pastory či kněze na online seminář svého korejského předsedy – Man Hee Leeho.

Návštěvu zaregistrovaly jak různé církve evangelikální, tak jednotlivé farnosti římskokatolické církve. Často šlo o bývalé farníky nebo členy sboru, tedy o lidi, kteří měli k místu osobní vazbu. Někteří členové Shincheonji kontaktovali ze stejného důvodu své známé pastory a kněze telefonicky. Níže najdete některé reakce duchovních.


Příklad osobního svědectví přineseného katolickému knězi:

Článek pastora ESK vydaný několik dní po události

Reakce pastora z KS Mozaika
YouTube video