Prohlášení rady VKH Praha

Vysokoškolské katolické hnutí Praha

1. prohlášení 9. 5. 2019

2. upozornění s datem 30. 10. 2019