Jak mě oslovili a co mi říkali. A také to, jak jsem je odhalil a opustil jejich lekce

Byl zrovna rok, kdy jsem na druhý pokus udělal maturitu. Měl jsem rok na přípravu na studium na vysoké škole. Vždy jsem cítil povolání k tomu, abych studoval teologii, a proto jsem se snažil shromažďovat čím jak nejvíce informací, ale také růst duchovně. Jednou mě na mém instagramovém profilu oslovila neznámá osoba. Jednalo se o dívku, která potřebovala pomoci s dotazníkem do školy. Všimla si, že jsem křesťan. Poslal jsem jí svou odpověď, a pak jsme se začali bavit o křesťansky zaměřených věcech. Pak mně pozvala na skupinku, kterou vedl jeden mladý kluk z Prahy. Vystudoval prý teologii v Anglii…

Jelikož jsem rád s jinými lidmi, nezdálo se mi to ani trošku podezřelé. Scházeli jsme se na Zoomu, jednou jako celá skupina, pak jen ve dvou a diskutovali jsme o různých věcech. Tyto skupinky byly zaměřeny na náš duchovní a osobnostní růst. Když tyto skupinky skončily, pozval mně na setkání, kde se měla probírat různá podobenství. 

Hromadný kurz

Zde se bavíme asi o začátku listopadu. To byla již podstatně větší skupina, kterou vedla lektorka Jindřiška. Dále tam byli také 3 její pomocníci. Celková atmosféra byla zvláštní, řekl bych až umělá. Bylo jasně vidět, že primárním cílem celého tohoto shromáždění bylo vykládat knihu Zjevení. To je samo o sobě podezřelé. Je spousta jiných knih, které můžete probírat, ba jsou mnohem vhodnější. Něco mi na tom zásadně smrdělo. Nicméně, s lekcemi jsem pokračoval dál. Jednou týdně jsem si volal s „evangelistou“ Matějem. Rozebírali jsme různá podobenství, o kterých se mluvilo na předchozí lekci. Kladl veliký důraz na to, abych všemu porozuměl. Také měl prý vystudovanou teologii. Přiznám se, měl to se mnou těžké, protože jsem většinou nedával pozor (snad díky Bohu). Častokrát jsem slyšel ale zvláštní věci. Třeba mi přišlo zvláštní, že tak ostře a jasně vymezují pojmy „Bůh! a Ježíš. To mě nutilo si dávat pozor. Když jsem mu řekl, že mě ta eschatologie tolik nebere, jako třeba jiné oblasti teologie, řekl mi, že je zbytečné se zajímat o dogmatiku a ta mi prý nepomůže. Zvláštní slova, co? Kór od někoho, kdo studoval teologii. 

Mimo to jsem se setkával ještě s Jardou, který byl se mnou na té první, menší skupince. Myslel jsem si, že je taky na lekcích poprvé. Byl přesvědčivý. Nicméně, až nedávno, když jsem viděl video z jejich kázání, jsem si všiml, že ten samý Jarda je v tom videu. Vlastně byl osobou, která „uváděla“ toto kázání a měl úvodní modlitbu. Toto mě velmi naštvalo. Myslel jsem si, že je to můj přítel, ale vlastně šlo jen o to, že mě chtěl nalákat do jejich sekty. 

Odchod

Definitivně jsem s nimi skončil až v březnu 2021. Našel jsem si práci a neměl jsem energii na lekce. A vlastně jsem ani neviděl důvod proč tam chodit. Celkově mi to přišlo jako opravdu zvláštní setkání, které mělo divnou atmosféru. Nikdy neřekli, že jsou ze Shincheonji. Po tom, co jsem viděl jakési video na YouTube, kde se o Shincheonji mluvilo, zdálo se mi, jako bych ty popisované charakteristiky znal právě z lekcí. Zjistil jsem si víc, našel jsem i svědectví pár lidí a došlo mi to. Chodil jsem na jejich lekce. Byl to trochu šok. Jsem jen rád, že jsem byl vždy obezřetný a skeptický, protože kdybych nebyl, mohl bych na tu lekci pozvat jiné lidi. Kdybych neznal teologii a historii, různé dávné hereze, nevím, jak by to dopadlo. Moje rada zní: Zajímejte se o učení a historii. To vás může uchránit od jiných sekt. Všímejte si každé maličkosti, protože o tom je teologie. Jediné slovo může změnit význam zásadním způsobem. 

Když jsem sekl s lekcemi, měl jsem ještě poslední hovor ve dvou (přes Zoom) se samotnou lektorkou Jindřiškou. Tam mě dostala jedna věc. I ona říkala, že má vystudovanou teologii. A tak si jako student teologie říkám: Jak je to jen možné? Vždyť pro teologa je to úplně evidentní! Není mou úlohou soudit. Možná v té době zažívali nějaké těžké věci a tato sekta je dostala na jejich empatii. Ať je to jakkoliv, toto jasně dokazuje, že Shincheonji umí bravurně manipulovat s lidmi. A proto vám říkám: Dávejte si pozor. Vždy běžte za někým, kdo tomu rozumí víc. Kdykoliv za vámi někdo přijde z pozvánkou ke studiu Zjevení, raději odmítněte. Spousta sekt toto dělá. 

Až s ohledem času jsem si uvědomil, kolik lidí, kteří kolem mě byli právě na těchto skupinkách, byli členové této nebezpečné sekty. Jsou to vynikající herci. Dávejte si na ně pozor. Kdykoliv vám někdo pošle dotazník a začne vás vzápětí zvát na skupinku, řekněte ne. Ušetříte si mnoho trápení a potencionální citová zranění a nejistoty. Kontaktují-li vás, nebojte se o tom s někým mluvit, i když řeknou, že to nikomu nemáte říkat. Když dělají dobrou věc, proč se bojí toho, že by se o nich někdo dozvěděl? Mějte to na mysli.

Zpětný pohled na teologii a používané metody

Používají rafinované metody, a dokonce i lež. Ta dívka, která mě kontaktovala, mi říkala, že není součástí žádné církve. Což nebyla samozřejmě pravda. Nikdo vám neřekl, že je členem nějaké církve. Všichni studovali Bibli tak nějak doma na vlastní pěst. Na žádné lekci se neřeklo, kdo tyto lekce organizuje. Na první pohled byste je nerozeznali od nějakého letničního nebo evangelikálního hnutí. Musíte si všímat detailů, a to nemusí být zrovna jednoduché.

Když třeba mluví o Bohu, tvrdě rozdělují Boha a Ježíše. To samo o sobě nemusí být hned zjevné, ale když se to několikrát zopakuje, začne vám to být zvláštní. Ptal jsem se na to i Matěje, který mi řekl, že neví, jak to je. Někteří tvrdí, že Bůh je Trojice, někteří tvrdí, že ne. On na to prý neměl názor. Prozradím vám jednu věc; pokud někdo řekne, že nemá na to názor, je to jako by nevěřil v Trojjediného Boha. Je to jiný bůh, ale ne Bůh, který se nám ukazuje v Bibli. Pokud jsem přesvědčen, že Bůh je jeden v Trojici, a že Trojice je v jednotě, proč to skrývat? O Trojici mám samostatný článek, který si můžete přečíst a najít tam argumenty. Chci ještě dodat, že společenství, které nevěří v trojjediného Boha, je sektou. To je přesně ta nauka, kdy můžeme bezpečně tvrdit to, že jiný názor je špatný. Tady je to jasné. Bůh, který není Trojjediný, Bůh, který není Otec, Syn a Duch Svatý, není Bohem, který se nám představuje v Bibli. Kristus byl jen dokonalým člověkem, nikoliv Bohem. Toto tvrzení nacházíme i v historii. Vždy, když toto nějaká skupina tvrdila, byla označena za heretiky. Během několika koncilů potvrzeno to, že Bůh je opravdu Trojjediný, a že Bible na toto jasně ukazuje,

Pak je zde učení o „novém Janovi“. Zde už mluvíme o knize Zjevení. V ní se píše, že anděl dal právě zjevení Janovi, který ho předává dál. Před tím, než se Kristus vrátí, má přijít „druhý Jan“, který bude vysvětlovat to, co se píše ve Zjevení. Tímto druhým Janem má být jejich zakladatel a vůdce Lee Man Hee. Údajně dokáže rozšifrovat Bibli. Jeho výklad je vskutku unikátní, avšak naprosto mylný. Z Bible se nestala zvěst o evangeliu Ježíše Krista, ale zvěst o Lee Man Heeovi. Pokud už bychom chtěli mluvit o naplnění věcí, které se mají stát během druhého příchodu, pak opravdu Lee Man Hee naplňuje jedno z těchto proroctví. Bohužel (spíš díky Bohu) ne jeho bludné tvrzení o druhém Janovi, ale o antikristu.

Vzkaz na závěr

Milí mladí lidé, moji vrstevníci. Tahle sekta je opravdu rafinovaná. Problémem je to, že netvrdí hned věci, které jsou zcela jasně a nepopiratelně hlouposti nejvyšší instance, ale začíná pomalu a nenápadně. Nenechte se jimi zlákat. Začněte se zajímat o křesťanské učení. To, že chcete mít dobrý vztah s opravdovým, Trojjediným Bohem je hezké, ale pokud se nezačnete věnovat našemu učení, co vás podrží, když za vámi přijde nějaký sektář? Děkuji Bohu za to, že mi dal lásku pro teologii a schopnost všimnout si i detailů. Ale varuji i pastory; budou lákat i vás právě na výklad různých podobenství a budou chtít, abyste chodili na lekce. Řekněte jim rázné ne! Vy jste studovaní teologové, se znalostí dogmatiky a církevních dějin. Vy jste zodpovědní za jiné lidi.

Michal Mazur

pozn.: Jména byla změněna.

Kratší článek na téma Shincheonji od stejného autora najdete také na younglutheran.webnode.cz